Kuntatoiminnan perusteos julkaistu

Kunnan toiminta ja hallinto on koottu uuden valtuustokauden alkuun perusteokseksi luottamushenkilöille, henkilöstölle ja alan opiskelijoille. ”Toimiva kunta” -kirjan voivat kaikki kunnat tilata maksutta valtuutetuilleen.

Kuntaliiton toimittama julkaisu soveltuu sekä kunnan perustietojen opiskeluun että ajankohtaisen kunta-alan tilanteen päivittämiseen. Julkaisu sisältää kattavan yleiskuvan kunnan hallinnosta, päätöksenteosta, johtamisesta, tehtävistä ja niiden hoitamisesta, kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamiskeinoista, taloudesta ja sen ohjauksesta sekä tiedonhallinnasta ja viestinnästä.

Lisäksi julkaisussa tarkastellaan kunnallista itsehallintoa ja kuntien merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Julkaisussa on myös listattu kuntia koskeva keskeisin lainsäädäntö.

- Kunnan peruslähtökohtien tunteminen on hyödyllistä, sillä kunta on merkittävä yhteiskunnallinen toimija jokaiselle kansalaiselle. Suomen menestymisen avaimet ovat paikallisissa teoissa. Kirjassa tarkastellaan myös kunnan toimintaympäristöissä tapahtuvia muutoksia ja sitä, miten nämä muutokset heijastuvat kunnan arkeen, työskentelytapoihin ja toimintaan, toteaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen kirjan esipuheessa.

 

Kunnat voivat tilata julkaisua maksutta valtuutetuilleen syyskuun 2017 loppuun mennessä julkaisumyynti@kuntaliitto.fi

Julkaisu on myös myynnissä Kuntaliiton verkkokaupassa hintaan 35 euroa. Tilausnumero 509493.

www.kuntaliitto.fi/kirjakauppa

(suora osoite http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3350 )