Kuntavaalien tulokset koostettiin kattavaan pakettiin

Kuntaliitto julkaisi kattavan paketin 9.4. kuntavaalien tuloksista. Koosteessa on tietoa äänestysaktiivisuudesta kunnissa, esimerkiksi kuntien sisäisistä sekä äänestysalueiden välisistä eroista äänestysaktiivisuudessa.

Valittujen valtuutettujen edustavuutta tarkastellaan mm. iän, sukupuolen ja puoluetaustan mukaan. Tarkastelu sisältää tietoja myös puolueiden edustavuudesta kunnissa.