Kuntavaalien tulokset koostettiin kattavaan pakettiin

20.4.2017

Kuntaliitto julkaisi kattavan paketin 9.4. kuntavaalien tuloksista. Koosteessa on tietoa äänestysaktiivisuudesta kunnissa, esimerkiksi kuntien sisäisistä sekä äänestysalueiden välisistä eroista äänestysaktiivisuudessa.

Valittujen valtuutettujen edustavuutta tarkastellaan mm. iän, sukupuolen ja puoluetaustan mukaan. Tarkastelu sisältää tietoja myös puolueiden edustavuudesta kunnissa.

Marianne Pekola-Sjöblom

Marianne Pekola-Sjöblom
Marianne
Pekola-Sjöblom
tutkimuspäällikkö
Vastuualueet
  • Arviointitutkimusohjelma ARTTU2
  • Kuntademokratia ja kuntalaistutkimukset
  • Pohjoismaiset vertailut
  • Yksikön johtajan varahenkilö
Puhelinnumero
+358 9 771 2504
Organisaatio

Sirkka-Liisa Piipponen

Sirkka-Liisa Piipponen
Sirkka-Liisa
Piipponen
erityisasiantuntija
Vastuualueet
  • Kuntien luottamushenkilöihin, toimielimiin ja palkkioihin liittyvät selvitykset
  • Kuntavaaleihin liittyvä tietotuotanto
  • Kuntademokratiaverkosto
Puhelinnumero
+358 9 771 2741
Organisaatio