Kuntavaalit lähestyvät – Lahti innostaa äänestämään Porukalla

Lahden kaupunki kannustaa lahtelaisia äänestämään tulevissa kuntavaaleissa. Teemana kampanjassa on: Lahti on sinun kaupunkisi. Kuntavaalit nostetaan esiin lahtelaisesta näkökulmasta. Vaaliteemat tuodaan paikalliselle tasolle ja lähelle ihmisten arkea.

Kampanjassa hyödynnetään Porukka-mobiilisovellusta. Porukka-sovellus on ollut Lahden kaupungin käytössä nyt vuoden. Se on kerännyt aktiivisen käyttäjäkunnan. Yksittäisiä latauksia on jo yli 2500 ja kaupunki on saanut heräteltyä ilahduttavan aktiivista dialogia lahtelaisten kanssa.

Sovelluksen pelillisyys ja helppous innostavat ihmisiä, mutta pelkkä tekniikka ei vielä riitä. Aito vuorovaikutus vaatii asioiden pallottelemista. Ihmisiä kiinnostaa tietää mitä mieltä muut olivat, missä ja miten tuloksia käsitellään ja mitä vaikutuksia niillä on. Tuloksista viestiminen on tärkeä osa osallistamista ja sillä on tärkeä rooli myös sovelluksen lataajien vastausaktiivisuuteen.

Keskeiset asiat esille visualisoimalla

Tulosten viestinnässä on lupa käyttää mielikuvitusta. Viestintää voi elävöittää ja aktivoida mm. nostamalla tuloksista esiin mielenkiintoisia yksityiskohtia tai esittämällä jatkokysymyksiä ja pyytämällä mielipiteitä esiin nousevin asioihin silloin, kun osallistamisprosessi on vielä käynnissä. Visualisoimalla kyselyiden keskeisiä tuloksia voi tuoda esiin monisyisiäkin asioita, joiden sanalliseen avaamiseen tarvittaisiin pitkiä tekstejä.

Kuntavaali-kampanjan avulla halutaan saada ihmiset kiinnostumaan vaikuttamisesta ja tiedostamaan mikä valtuuston rooli kunnallisessa päätöksenteossa on. 

Tällä kertaa Porukka ottaa kantaa erilaisiin väittämiin siitä, miten asiat Lahdessa tulisi hoitaa. Samalla herätellään lahtelaiset oivaltamaan, mihin kaikkeen omalla äänellään voi vaikuttaa ja miten suuri vaikutus valtuuston päätöksillä on ihmisten arkeen. Porukka-sovelluksen kautta saa taskuunsa myös ajankohtaista tietoa vaaleista ja äänestämisestä, esim. ennakkovaalien alkamisesta, äänestyspaikoista jne.

Kuntavaalit-kampanja toteutetaan ajalla 27.2.–2.4.2017. Lahden kaupungin osallisuusohjelma löytyy täältä.

 

Ilona Reiniharju
Kirjoittaja on Lahden kaupungin verkkotiedottaja

Tagit