Saavutettavuusdirektiivi

Kuntia pyydetään vastaamaan kyselyyn verkkosivujen ja palveluiden saavutettavuudesta

Saavutettavuusdirektiivi, joka koskee verkkosivujen ja mobiilisovellusten digitaalista saavutettavuutta on toimeenpanovaiheessa. Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanotyöryhmä on päättänyt tehdä lähtötilannekyselyn, johon pyydetään vastauksia sekä organisaatioilta että yksityishenkilöiltä. Kuntaliitto toivoo erityisesti, että kunnat kävisivät vastaamassa kyselyyn realistisen lähtötilanteen selvittämiseksi. Kyselyyn on mahdollista vastata suomeksi tai ruotsiksi. Kyselylomakkeen alussa kerrotaan lisätietoa direktiivistä ja siinä on mukana linkki varsinaiseen direktiivitekstiin.

Kyselylomake suomeksi: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1266985&SID=b103f69d-7bf0-408b-9425-5638a27285e3&dy=735635524

Kyselylomake ruotsiksi: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1272289&SID=6382d238-ffdd-4f6a-a981-1de1cd57d122&dy=373482552

Ennakolta arvioidaan, että asia on huonosti tunnettu ja kyselyn avulla halutaan tarkempaa tietoa siitä, kuinka julkiset verkkosivustot vastaavat direktiivin vaatimuksia ja millaisiksi vastaajat kokevat valmiutensa vastata direktiivin vaatimuksiin omien verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuuden ylläpitäjinä. Työryhmä haluaa myös tietoa odotuksista ja haasteista, joita vaatimusten voimaantulo voi tuoda. Kuntien kannalta direktiivin velvoitteet tulevat voimaan ajallisesti samaan aikaan monien muiden hallinnollisten velvoitteiden ja uudistusten kanssa. Kuntaliittoa kiinnostaa tietää, millaisia tuentarpeita kunnilla on verkkosivustojen ja mobiilipalveluiden saavutettavuuteen kehittämiseen liittyen. 

Pyydämme, että kyselyyn vastataan mahdollisimman laajasti niin kunnista, valtiolta, kolmannelta sektorilta kuin yksityishenkilöinä. Myös verkkoalustoja ja verkkopalveluita tuottavat yritykset ovat tervetulleita vastaamaan kyselyyn. Kyselyä saa - ja on toivottavaa välittää eteenpäin ja kannustaa yhteistyökumppaneitanne vastaamaan. Palautetta kyselystä voi lähettää valtiovarainministeriöön Markus Rahkolalle (markus.rahkola(at)vm.fi) tai Pauliina Komulaiselle (pauliina.komulainen(at)vm.fi).

Vastauksia toivotaan maaliskuun 2017 kuluessa verkkolomakkeelle.

Liitteenä mukana ovat myös kyselyiden esikatselutiedostot pdf-muodossa (vastaus verkkolomakkeelle). 

Kuntaliiton jäsen toimeenpanotyöryhmässä on erityisasiantuntija Elisa Kettunen. 

Tagit