Kuntien ilmastoteot näkyviksi

Minna Karjalainen

Korkeakouluharjoittelija Minna Karjalainen kerää Kuntaliiton viestintäpakettiin materiaalia kuntien innostavista ympäristö- ja ilmastoteoista.

Kunnat nähdään keskeisinä toimijoina kansallisten ja kansainvälisten ympäristö, ilmasto- ja kestävän kehityksen sopimusten sekä lainsäädännön tavoitteiden toimeenpanemisessa.

Viime vuosikymmenenä kuntia on kannustettu tavoitteiden toimeenpanossa luomalla lukuisia ympäristö- ja ilmastoverkostoja, joiden avulla tavoitteiden toivotaan etenevän kunnan päätöksenteossa sekä toiminnassa. Kuntaliitto on päättänyt tehdä kuntien verkostoista ja teoista viestintäpaketin, jolla kuntien onnistuneita ilmastotekoja tehdään näkyviksi.

Esimerkkien toivotaan tukevan kaikkia kuntia arvokkaassa työssään ilmaston puolesta ja innostavan uusiin tekoihin. Samalla toivotaan, että Suomen kunnista välittyy monipuolinen ja aktiviinen ilmastotoimijoiden kuva myös kansanvälisille areenoille.  Viestintäpaketin kokoaa Kuntaliiton Alueet ja yhdyskunnat -yksikön ympäristötiimissä korkeakouluharjoittelua suorittava Minna Karjalainen, joka on yhteiskuntatieteiden opiskelija Jyväskylän yliopistosta.

Kerään parhaillani Kuntaliiton viestintäpakettiin materiaalia kuntien innostavista ympäristö- ja ilmastoteoista. Tulen olemaan aiheen tiimoilta yhteydessä kuntien toimijoihin, mutta myös minuun voi ottaa yhteyttä kiinnostavista hankkeista. Viestintäpaketti tehdään yhteistyössä Motivan ”Energiatehokkuussopimuksen ja sitoumusten tilanne Suomen kunnissa” -hankkeen kanssa.

Tags