Kuntien kaavatietojen ilmoittaminen Verohallinnolle kiinteistöverotusta varten muuttuu

Verohallinto on julkaissut ohjeen Kaavatietojen ilmoittaminen Verohallinnolle (Dnro A84/200/2017) liitteineen.

Ohjeen mukaan kuntien tulee viimeistään 1.9.2017 alkaen antaa kaavatiedot Verohallinnolle sähköisesti käyttäen ohjeen liitteenä olevia Excel-taulukoita. Mallitaulukossa on omalla välilehdellään esimerkkejä taulukkoon täytettävistä tiedoista.

Uusia asemakaavoja tai ranta-asemakaavoja sekä niiden muutoksia koskevat tiedot toimitetaan Verohallinnolle sähköpostitse ohjeen mukaan heti sen jälkeen, kun kaavaa koskeva päätös on vahvistettu. Tietoja voidaan toimittaa reaaliaikaisesti useamman kerran vuodessa. Tietojen toimittaminen uudella tavalla voidaan aloittaa välittömästi, kuitenkin viimeistään 1.9.2017 alkaen.

Kun kunta julkaisee kaavatiedot koneluettavassa muodossa (KuntaGML, JHS178) kuntien yhteiseen KuntaTietoPalveluun (https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/yhdyskunnat-ja-ymparisto/kuntatietopalvelu) verohallinnon tarvitsemat kaavatiedot välitetään verottajalle sen kautta. Tällöin kunnan ei tarvitse koota ja lähettää ko. tietoja erikseen verottajalle. Kuntaliitto valmistelee yleiskirjettä koskien kiinteistöverotusta sekä kuntien kaavoituksen, osoitejärjestelmien ja rakennusvalvonnan prosessien kehittämistä. Samoin valmistellaan tarkentavaa ohjeistusta koneluettavan tiedon julkaisemisesta em. prosesseista. Tavoitteena on minimoida kunnilta tiedonvälitystyö kunnan tuottamia tietoja valtionhallintoon ja yritysten käyttöön välitettäessä.

Verohallinnon ohje liitteineen löytyy netistä osoitteesta:

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Kiinteistoverotus/Kaavatietojen_ilmoittaminen_Verohallinno(42996)

 

Tagit