Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueelle tunnustus ansiokkaasta laatutyöstä

Kuopion kaupungille on myönnetty ensimmäisenä organisaationa Suomessa Verraton CAF-käyttäjä tunnus. Tunnus myönnettiin kaupunkiympäristön palvelualueelle organisaation erinomaisesta kehittämisestä. Arvioinnin mukaan Kuopion kaupunkiympäristön palvelualue osoitti valmiuttaan ja haluaan kehittyä asettumalla arvioitavaksi, vaikka ulkoisesta arvioinnista ei ollut vielä kokemuksia Suomessa.

Tunnuksen myöntää Suomessa Valtiokonttori, joka kansallisella tasolla vastaa ulkoisen arvioinnin järjestämisestä CAF-mallilla (Common Assesment Framefork) toimintaansa kehittäville julkisen sektorin organisaatioille. CAF on EU-jäsenmaiden yhteistyössä kehittämä julkisen sektorin organisaatioiden laadunarviointimalli, jota käytetään laajasti toiminnan kehittämisen työkaluna Suomen kaupungeissa ja kunnissa.

Kuntaliitto haluaa rohkaista Kuopion esimerkin innostamana kuntia hakemaan maksutonta ulkoista arviointia CAF-itsearviointien tueksi

Kuopion kaupungin tiedote.

Valtiokonttorin tiedote ja kaupunginjohtajan mietteitä.

Lisätietoa ulkoisesta arvioinnista.

CAF-opas Suomeksi.