Kysely

Kysely EU-tietosuoja-asetuksen lähtötilanteesta lähetetään pian

Kuntaliitosta on piakkoin lähdössä kysely peruskunnille, kuntayhtymille ja maakuntien liitoille henkilötietolain soveltamisesta sekä organisaatioiden valmiuksista EU-tietosuoja-asetukseen nähden. Kyselyn ulkopuolelle jäävät sosiaali- ja terveydenhuolto. Kysely tehdään sekä suomeksi että ruotsiksi.

Asetus sisältää samanlaisia velvoitteita rekisterinpitäjille, kuin henkilötietolaissa, mutta myös uusia velvoitteita. EU-tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen ja sen mukaan organisaation tulee mm. nimittää tietosuojavastaava. Kyselyn tuloksia käytetään lähtötilanteen selvittämiseksi, jotta Kuntaliitossa osataan paremmin kohdistaa tietosuojaan liittyvää kehittämistä ja koulutusta. Kyselyyn toivotaan vastaavan sellaiset henkilöt, jotka kunnassa vastaavat henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista, esim. hallinnosta vastaava.

Lisätietoja kyselystä, erityisasiantuntija Tuula Seppo, Kuntaliitto. tuula.seppo(at)kuntaliitto.fi

Tagit