Kysely: Kuntalaiset eivät usko, että heidän palvelunsa paranevat sote-uudistuksessa

Tasan puolet Kuntaliiton kuntalaiskyselyyn vastanneista epäilee, että sote-uudistus ei paranna sosiaali- ja terveyspalveluja heidän omassa kotikunnassaan. Vain joka kymmenes uskoi sote-palvelujen paranemiseen. Tiedot käyvät ilmi parhaillaan käynnissä olevasta kyselystä, johon on tähän mennessä vastannut 1200 kuntalaista eri puolilta Suomea.

40 prosenttia vastanneista kuntalaisista arvelee, että uudistus tulee heikentämään kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. 20 prosenttia ei usko mahdollisuuksien heikkenemiseen.

– Sote-uudistuksen valmistelu on edelleen niin alkuvaiheessa, että suuri osa kuntalaisista ei vielä koe tietävänsä, miten se vaikuttaa heidän omaan kuntaansa ja sen palveluihin. Huolena näyttää olevan etenkin se, että sote- palvelut karkaavat nykyistä etäämmälle, Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom kommentoi.

Kyselyyn tähän mennessä vastanneista 40 prosenttia ilmoitti, että on seurannut uudistusta koskevaa keskustelua aktiivisesti ja siten myös ymmärtää pääpiirteissään, mistä uudistuksessa on kyse.

Yli 60-vuotiaat seuraavat uudistusta koskevaa keskustelua selvästi enemmän kuin nuorimmat ikäluokat. Etenkään alle 30-vuotiaat eivät osaa ottaa kantaa siihen, heikentääkö uudistus palveluja tai vaikutusmahdollisuuksia.

Kuntalaiskysely on lähetetty 40 kuntaan, jotka edustavat erikokoisia ja -tyyppisiä kuntia eri puolilla Suomea. Kyselyssä kartoitetaan kuntalaisten näkemyksiä palveluista ja kuntien toiminnasta.

Tagit