Maahanmuutto ja monikulttuurisuus

Laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden ohjaaminen vapaaehtoiseen paluuseen

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden palautusjärjestelmä perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen ja että se toimii inhimillisesti ja laillisesti kestävällä tavalla. Jos kunnan palveluissa tavataan laittomasti maassa oleskelevia henkilöitä, kuntien tulisi ohjata heidät kääntymään maahanmuuttoviranomaisten puoleen vapaaehtoisen paluun järjestämiseksi.

Maahanmuuttovirasto on laatinut tiedotteen vapaaehtoisen paluun tuesta laittomasti maahan jääneiden henkilöille. Kielteisen päätöksen saaneella turvapaikanhakijalla on mahdollisuus palata vapaaehtoisen paluun tuella kotimaahansa, tai muuhun maahan jossa hän voi oleskella laillisesti. Tavoitteena on, että vapaaehtoinen paluu olisi ensisijainen tapa poistua maasta kielteisen päätöksen saamisen jälkeen.

Palaaja voi tukena saada matkaliput kotimaahansa. Lisäksi häntä avustetaan matkustusasiakirjan hankkimisessa, jos hänellä ei ole passia. YK:n alainen Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM huolehtii näistä järjestelyistä. Lisäksi palaaja voi saada paluuavustusta joko rahana tai hyödykeavustuksena.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että valtio laatii kunnille yhteiset pelisäännöt laittomasti maassa oleskelevien palvelujen järjestämisestä. Valtio on linjannut, että laittomasti maassa oleskelevien palvelujen järjestämisestä koituvat kustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti.

Maahanmuuttoviraston paluuaiheiset nettisivut ovat luettavissa www.migri.fi/return. Samalta sivulta voi tulostaa esitteitä vapaaehtoisesta paluusta. A5 -kokoisia esitekortteja voi tilata Maahanmuuttovirastosta sähköpostitse osoitteesta return@migri.fi

Timo Reinan minuuttivideo: Pakolaiskriisi hoidettava loppuun inhimillisesti ja laillisesti kestävästi: kunnille ohjeistusta.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista