Lausuntoaika on 5.9.- 20.10.2017

Lausuntoluonnos valtioneuvoston asetukseksi maakunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa valtioneuvoston asetukseksi maakunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. Lausuntoaika on 5.9.- 20.10.2017.

Kuntaliitto on valmistellut asiasta alustavan lausuntoluonnoksen (liitteenä). Kuntaliitto toivoo saavansa erityisesti sairaanhoitopiireiltä ja maakuntien liitoilta kommentteja tai tarkennusehdotuksia lausuntoluonnokseen.

Lausuntopyyntö ja asetusluonnos löytyvät alueuudistuksen-sivuilta: http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot

 

Tagit
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta