Limingalle tunnustus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen huomioimisesta toiminnan ja talouden suunnittelussa

Liminka

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos jakoi yhdessä Kuntaliiton kanssa kunniamaininnan ja kolme erityismainintaa hyvinvoinnin huomioimisesta toiminnan ja talouden suunnittelussa. Kunniamaininnan tuli noutamaan Limingan kunnanjohtaja Pekka Rajala. Erityismaininnan saivat Kajaani, Keminmaa ja Kuopio.

Näiden neljän kunnan talousarviot erottuivat koko maan kattavasta, mittavasta joukosta edukseen ja niiden vahvuudet olivat nähtävissä selkeästi. Yhteistä näille kaikille kunnille oli se, että talousarviosta näki, että hyvinvointiajattelu ulottuu laajasti kaikille toiminta-alueille ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet on tuotu esille talousarviossa selkeästi ja monipuolisesti. 

Perusteluissa Limingan valinnalle todettiin, että kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on Limingan kunnan strategisena päämääränä ja hyvinvoinnin edistämisen päätavoitteet ja mittarit on esitetty selkeästi kunnan eri toimialoilta. Limingan kuntastrategia, valtuustokauden tavoitteet, sitovat tavoitteet vuodelle 2017 ja mittarit tukivat myös vahvasti toisiaan. Talousarviossa myös viitattiin hyvinvointikertomukseen.

Tunnustus jaettiin THL:n hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivässä 16.11. Samana päivänä julkistettiin myös keväällä kuntajohdolta kerätyt tiedot. Tiedot toimitti 270 kuntaa, eli 92 prosenttia Suomen kunnista.

Tuloksia pääsee tarkastelemaan TEAviisarin sivuilta:

http://www.teaviisari.fi/