Kommentointiaikaa on 1.1.2018 asti

Maakuntatalouden suunnittelun, kirjanpidon, seurannan ja raportoinnin JHS-suositukset palautekierrokselle

JHS-suositukset

Osana kunta- ja maakuntatieto-ohjelmaa kehitetyt maakuntien JHS-suositukset ovat lähteneet julkiselle palautekierrokselle. Kommentointiaikaa on 1.1.2018 asti. Näissä suosituksissa kuvataan tulevien maakuntien keskeisimmät talouden seurantaa ja ulkoista raportointia määrittävät ohjeet kuten: maakuntien tililuettelomalli, palveluluokitus, talousarviomalli ja taloustietojen raportointi. Myöhemmin on tulossa kommenttikierrokselle myös maakuntien kustannuslaskentaa ohjaava suositus. Palveluluokituksesta on hyvä tiedostaa, että se tulee korvaamaan Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tehtäväluokituksen, kun taloustietojen tiedonkeruuvastuu jatkossa siirtyy valtiokonttorille. Eli maakunnat joutuvat laskemaan ja raportoimaan palveluluokituksen mukaiset kustannukset.

Suora linkki suositusluonnosten JHS XXX Maakuntien tililuettelo, JHS XXX Maakuntien talousarvio ja –suunnitelma ja JHS XXX Maakuntien taloustietojen raportointi palautesivustolle on: 

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/maakuntien-tililuettelo-talousarvio-ja-taloustietojen-raportointi/palautepyynto

Suora linkki suositusluonnoksen JHS XXX Maakuntien palveluluokitus kuvaukseen, aineistoon sekä palautelomakkeeseen on: 

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/maakuntien-palveluluokitus/palautepyynto

Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista