Kommentointiaikaa on 1.1.2018 asti

Maakuntatalouden suunnittelun, kirjanpidon, seurannan ja raportoinnin JHS-suositukset palautekierrokselle

JHS-suositukset

Osana kunta- ja maakuntatieto-ohjelmaa kehitetyt maakuntien JHS-suositukset ovat lähteneet julkiselle palautekierrokselle. Kommentointiaikaa on 1.1.2018 asti. Näissä suosituksissa kuvataan tulevien maakuntien keskeisimmät talouden seurantaa ja ulkoista raportointia määrittävät ohjeet kuten: maakuntien tililuettelomalli, palveluluokitus, talousarviomalli ja taloustietojen raportointi. Myöhemmin on tulossa kommenttikierrokselle myös maakuntien kustannuslaskentaa ohjaava suositus. Palveluluokituksesta on hyvä tiedostaa, että se tulee korvaamaan Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tehtäväluokituksen, kun taloustietojen tiedonkeruuvastuu jatkossa siirtyy valtiokonttorille. Eli maakunnat joutuvat laskemaan ja raportoimaan palveluluokituksen mukaiset kustannukset.

Suora linkki suositusluonnosten JHS XXX Maakuntien tililuettelo, JHS XXX Maakuntien talousarvio ja –suunnitelma ja JHS XXX Maakuntien taloustietojen raportointi palautesivustolle on: 

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/maakuntien-tililuettelo-talousarvio-ja-taloustietojen-raportointi/palautepyynto

Suora linkki suositusluonnoksen JHS XXX Maakuntien palveluluokitus kuvaukseen, aineistoon sekä palautelomakkeeseen on: 

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/maakuntien-palveluluokitus/palautepyynto

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme