Maakuntien konsernijohtamisen advisory board -ryhmä nimetty ja työ käynnistynyt

Kuntaliitto on nimennyt Maakunnan konsernijohtamisen advisory board -ryhmän.

Ryhmä tehtävänä on arvioida ja tuoda esiin periaatteita ja menettelytapoja, joilla maakuntaa voidaan hallinta ja johtaa toiminnallisena ja taloudellisena kokonaisuutena ja luoda edellytykset toimivalla omistajaohjaukselle sekä vuorovaikutukselle ja yhteistyölle kuntien kanssa.

Ryhmä arvioi valmisteilla olevaa lainsäädäntöä ja vaikuttaa sen sisältöön sekä tuottaa kehittämisehdotuksia ja ohjeita konsernijohtamisen ja  sopimushallinnan sekä riskienhallinnan tueksi.

Neuvonantajaryhmän jäseninä on kuntien, konsernijohdon, elinkeinoelämän ja tutkimuslaitosten sekä muutosjohtajien edustajia.

Tagit
Timo Reina

Timo Reina

Varatoimitusjohtaja
Johtajisto
Vastuualueet
  • kuntatalousasiat
  • alue- ja elinkeinoasiat sekä EU:n rakennepolitiikka
  • työllisyys ja maahanmuuttoasiat
  • työmarkkina- ja henkilöstöasiat (ml. kehittäminen ja eläkepolitiikka)
  • yhdyskunta-, tekniikka- ja ympäristöasiat
  • kuntakehitys, tuottavuus ja tutkimustoiminta
  • toimitusjohtajan varamies