Perlacon Oy:n tekemä selvitys

Maakuntien sopeuttamistarpeet laskettu

Perlacon Oy:n HTT Eero Laesterän ja KTM Tuomas Hanhelan maakunnan liitoille tekemien laskelmien mukaan maakuntien yhteenlaskettu sopeuttamistarve vuoteen 2030 mennessä on 2,8 miljardia euroa. Arvio tukee valtioneuvoston sote- ja maakuntauudistukselle asetettamaa tavoitetta.

Maakunnittain menojen kasvun hidastumis- tai tulon lisäystarve vuoteen 2030 on seuraava:

Taulukko maakuntien sopeuttamistarpeista

HTT Eero Laesterän mukaan maakuntien sopeuttamistarve on todellisuudessa tätäkin suurempi. On arvioitu, että maakuntien rahoitettavaksi tulee lisäksi esimerkiksi ns. VARHE-maksuja 300 miljoonaa euroa, palkkaharmonisaatiokuluja 300 miljoonaa euroa, tietohallinnon kuluja 300 miljoonaa euroa sekä yhtiöittämisiä ja niiden pääomakuluja 250 miljoonaa euroa.

Kokonaisuutta ei ole otettu lisäävänä tekijänä huomioon laskennassa, koska siitä ei vielä ole olemassa tarkkaa arviota.

Aiheesta lisää Kuntalehden uutisessa >>

Koko raportti alla liitteenä.

Tags