Maakuntien väliaikaishallinnoille yhtenäinen tiedonohjaussuunnitelma

Väliaikaishallintoihin liittyvää suunnittelutyötä tehdään maakunnissa koko ajan. Valmistelussa syntyvien asiakirjojen asianhallintaan luodaan mahdollisimman yhtenäinen toimintamalli syyskuun alussa käynnistyvän VATE-TOS -projektin avulla. 

VATE-TOS-projektin tavoitteena on luoda ehdotus valtakunnallisesti yhtenäisestä tiedonohjaussuunnitelmasta ja siihen sisältyvästä tehtäväluokituksesta. Lisäksi tuotetaan tiedonohjaussuunnitelman käyttöönottoa tukevia ehdotuksia ja toimenpidesuosituksia. Projektissa luodaan edellytyksiä esimerkiksi hallinnon prosessien sähköistämiselle ja sähköiselle arkistoinnille. Projektin aikana tehdään suunnitelmaluonnos varsinaisten maakuntien tehtäväluokituksen ja tiedonohjaussuunnitelman valmistelemiseksi.

Projektin tarve osoittautui keväällä 2017 muutosjohtajien keskuudessa käydyissä keskusteluissa suureksi. Jos hanke ei olisi käynnistynyt, valmistelualueille olisi syntynyt käytännön tarpeesta johtuen oma tapansa hoitaa asianhallintaa. Tämä olisi siirtynyt väliaikaishallinoille ja todennäköisesti myös tuleville maakunnille. Projektin avulla maakunnilla on mahdollisuus valtakunnallisesti yhtenäiseen asianhallintaan paitsi maakuntien väliaikaishallinnoissa, myös tulevissa maakunnissa.

Projektin projektipäälliköllä on päävastuu projektin sisällisestä asiantuntemuksesta. Hänen tuekseen kootaan parhaillaan maakuntien valmisteluorganisaatioiden ja Kuntaliiton asiantuntijoista koostuva työryhmä. Ryhmän ensimmäinen kokous pidetään syyskuun aikana. Kuntaliitto vastaa projektin hallinnollisesta organisoinnista ja käytännön järjestelyistä.

VATE-TOS -projektin rahoittavat valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto. Maakuntien rahoitusosuus koostuu asiantuntijatyöryhmään osallistuvien henkilöiden projektiin käyttämästä työajasta. VATE-TOS -projektin koko nimi on Maakuntien väliaikaishallintojen yhteinen tiedonohjaussuunnitelma -projekti.

Lisätietoja:

  • tietoyhteiskunta-asioiden päällikkö Tommi Karttaavi puh. 050-563 3935 ja
  • maakunta-asioiden kehityspäällikkö Johanna Viita puh. 040-7530 630.
Tagit