Maakuntien valmistelutilanne

Maakuntavalmistelun poliittinen ohjaus ja linjaus

Sote- ja maakuntauudistuksen poliittinen ohjaus maakunnissa on vahva. Kaikissa maakunnissa maakuntahallitus tekee viralliset uudistukseen liittyvät päätökset. Lisäksi kymmeneen maakuntaan on perustettu erillinen poliittinen ohjausryhmä valmistelua ohjaamaan.

Maakuntavalmistelun projektijohtaminen

Väliaikainen valmistelutoimielin eli VATE toimii työryhmänä niissä maakunnissa, joissa se on nimetty. Kolmessatoista maakunnassa VATE myös käytännössä vastaa maakuntavalmistelun projektijohtamisesta.

Maakuntavalmistelun henkilöstö 4.10.2017

 

Arvio maakuntavalmistelun henkilöstöstä  31.12.2017

Maakuntavalmistelun henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan maakunnissa. Vuodenvaihteeseen mennessä viidellä maakunnalla on kussakin vähintään 11 kokoaikaista työntekijää. Kokoaikaisten lisäksi uusia maakuntia valmistelee useita osa-aikaisia työntekijöitä. Vain kaksi maakuntaa arvioi henkilöstömääränsä enintään viideksi kokoaikaiseksi työntekijäksi vuodenvaihteessa 2017-2018.

Tags