Integration på svenska -projektin loppuraportti

Onko kotoutumiskieli yksilön, kunnan tai valtion valinta?

Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner ja Stiftelsen tre smeder käynnistivät yhteistyössä Kuntaliiton kanssa vuoden kestävän Integration på svenska -kehittämishankkeen keväällä 2016. Aikaisemmissa raporteissa ja selvityksissä näkyi selvä koordinaation tarve kaksikielisten kuntien ruotsinkielisten kotoutumispolkujen kehittämisessä. Ruotsinkielisen kotoutumisien koordinaattori on työskennellyt osana Kuntaliiton ruotsinkielistä- ja kansainvälistä tiimiä ja tehnyt sektoriylittävää yhteistyötä kentällä.

Keskeisiin tavoitteisiin on kuulunut tiedottaminen ruotsinkielisen kotoutumisen mahdollisuudesta viranomaistahoille sekä maahanmuuttajille. Projektissa on tuotettu tiedotusmateriaalia ja kehitetty infopankki.fi ja kotouttaminen.fi -sivustojen sisältöä. Edunvalvonnassa koordinaattori on kehittänyt ruotsinkielisiä polkuja (lasten koulukäyntiä, aikuisten kotoutumiskoulutuksia, viranomaisten tiedottamista) mm. pyöreän pöydän -keskusteluissa ja Kuntaliiton lausunnoissa. Projektin tavoitteiden mukaisesti on kartoitettu kotoutumiskoulutuksia, valmistavia luokkia ja työpaikkoja. Lisäksi on nostettu tietoisuutta ruotsinkielisestä kotoutumisesta artikkeleiden, blogien sekä podcastien avulla ja järjestetty verkostoitumiskokouksia ja seminaareja.

Suositukset

Jatkossa tulisi suunnitelmallisemmin tiedottaa ja kehittää keskeisten viranomaistahojen tietämystä alueen ruotsinkielisistä kotoutumispoluista. Yksilöllinen kotoutumispolku ja yksilön valinta tulisi olla keskeinen asia ohjaamisessa. Samanaikaisesti tulisi vahvistaa rakenteita ja kehittää ruotsinkielisiä kotoutumiskoulutuksia ja siirtymäkoulutuksia etenkin Etelä-Suomessa. Maakuntauudistuksessa tulisi taata oikeus ruotsinkieliseen kotoutumiseen niissä maakunnissa, jossa ruotsinkielisiä kuntia. Tarvitaan seurantatutkimusta ruotsiksi kotoutuvien jatkopoluista, työllisyydestä sekä alueiden välisestä liikkuvuudesta. Jatkossa tulisi luoda paremmat mahdollisuudet yhdistää ruotsin- ja suomenkielen opiskelua osana kotoutumissuunnitelmaa. Folktingetin alaisuuteen ehdotetaan perustettavaksi ruotsinkielisen kotoutumisen valtuuskunta, joka edistää ja kehittää ruotsinkielistä kotoutumista Suomessa.

Integration på svenska -projektin loppuraportti löytyy Kuntaliiton verkkokaupasta.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista