Onnettomuustietoinstituutti tarjoaa tieto kuntien käyttöön

Onnettomuustietoinstituutti on lakisääteiseen toimintaan pohjaava taho, joka nimensä mukaan kerää ja jakaa tietoa maasto- ja tieliikenneonnettomuuksista. Tiedon jakamiseen kuuluu käyttäjälle ilmainen tietopalvelu, jonka kautta on mahdollista saada räätälöityä tietoa vaikkapa yhden kunnan tai maakunnan liikenneturvallisuustilanteesta. OTIn koordinoiman tutkijalautakuntatoiminnan kautta tutkitaan kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja joukko muita onnettomuuksia, joista on saatavissa hyvin yksilökohtaista tietoa. Toisaalta OTI hallinnoi huomattavasti laajempaa, noin 100 000 vuosittaista tapausta sisältävää liikennevakuutuksesta korvattujen vahinkojen aineistoa. Tarvittaessa tietopalvelussa käytetään myös muiden tahojen keräämää ja saatavilla olevaa tietoaineistoa. OTI pyrkii mahdollisimman matalan kynnyksen palveluun ja voi yhdessä asiakkaan kanssa pohtia parhaat tietoaineistot käsillä olevaan ongelmaan.

Lisätietoa:

Tagit