Päätökset kuntien valtionosuuksista vuodelle 2017 tehty 30.12.2016

Päätökset vuoden 2017 valtionosuusrahoituksesta tehtiin 30.12.2016. Kunnille myönnetään valtionosuuksia yhteensä 8 502 miljoonaa euroa vuonna 2017. Valtionosuus maksetaan kunnille kuukausittain jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä.

​Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Samassa maksatuksessa valtionosuuksien kanssa kunnille ja muille opetuksen järjestäjille maksetaan myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset.

Valtionosuuspäätökset ja kuntakohtaiset laskelmat löytyvät sekä ministeriöiden että Kuntaliiton sivuilta.

- Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM): http://vm.fi/vuoden-2017-valtionosuuspaatokset-ja-niihin-liittyvat-laskentatiedot
- Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen valtionosuus (OKM): http://vos.uta.fi/rap/ (päivitetään 9.1.2017)
- Valtionosuusrahoitus 2017 (Kuntaliitto):

 

Merkittävimmät muutokset kuntien vuoden 2017 valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukykysopimuksen voimaantulosta (-349 milj. euroa), veromenetysten kompensaatioista (+395 milj. euroa) ja perustoimeentulotuen hallinnon ja maksatuksen siirrosta kunnista Kelaan vuoden 2017 alussa (-331 milj. euroa). Lisäksi valtionosuuksien määrään vaikuttavat mm. toisen asteen koulutuksen kuntien omarahoitusosuuden aleneminen (+190 milj. euroa) ja vuodelle 2017 kohdistuvat suorat valtionosuusleikkaukset (-125 milj. euroa).

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.