Perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset käytännöiksi kunnissa

Kuntaliitto on laatinut kuntien pyynnöstä oheisen ohjeen perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastusten tekemisestä.

1.7.2016 voimaan tulleen perhehoitolain muutoksen mukaan kunnan tulee järjestää päätoimiselle toimeksiantosuhteiselle perhehoitajalle mahdollisuus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen joka toinen vuosi ja muille toimeksiantosuhteisille perhehoitajille tarvittaessa.

Toimeksiantosopimussuhteisia perhehoitokoteja kaikki asiakasryhmät huomioiden on arviolta noin 5 500. Perhehoitoa järjestetään eniten lastensuojelussa. Perhehoitoa käytetään jonkin verran myös kehitysvammahuollossa ja iäkkäiden palveluissa.  Perhehoidon hoitopäiviä on vuosittain noin 2,4 miljoonaa. Päätoimisten toimeksiantosopimussuhteisten perhehoitajien määrä ei ole tiedossa valtakunnallisesti. Tarvittavien hyvinvointi- ja terveystarkastusten määrää ei voi tarkkaan arvioida.

Perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset ovat tarpeen, koska toimeksiantosopimussuhteinen perhehoitaja ei ole työsuhteessa kuntaan eikä työterveyshuollon piirissä.

Monet perhehoitajan hyvinvointi- ja terveysriskit ilmaantuvat pitkäaikaisen perhehoitajuuden aikana. Vaativa perhehoito voi vaikeuttaa sosiaalisten suhteiden ja omien mielenkiinnon kohteiden ylläpitämistä sekä estää riittävän levon. Jos jaksamisongelmat, sairaudet ja tuen tarve jäävät tunnistamatta, riskit perhehoitajan hyvinvoinnin ja terveyden heikkenemiseen ja samalla perhehoidon laadun heikkenemiseen kasvavat. Hoidettavan perhehoito voi jäädä toivottua lyhyempikestoiseksi ja hoidettava tarvita suunniteltua nopeammin muita palveluita. Muutosten tunnistamiseen tarvitaan säännöllistä seurantaa ja arviointia. Tässä hyödynnetään perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksia.

Työssäkäyvien perhehoitajien haasteena on perhehoitajuuden ja työssäkäynnin sovittaminen yhteen. Vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia hoitavien perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksissa on tärkeää tunnistaa perhehoitajan hyvinvoinnin ja tuen tarpeen kietoutuminen yhteen koko perheen tilanteeseen. Iäkkäiden perhehoitajien hyvinvointiin vaikuttavat heidän omat pitkäaikaissairautensa ja heikentynyt toimintakykynsä.

Hyvinvointi- ja terveystarkastuksen voi tehdä terveydenhuollon ammattihenkilö, kuten terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja. Mikäli mahdollista, hyvinvointi- ja terveystarkastukset tulisi keskittää perhehoidon erityiskysymyksiin perehtyneelle terveydenhuollon ammattihenkilölle.

Kunta voi yhteen sovittaa perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset jo olemassa olevien hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen kanssa.

Tagit
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
Tuula Kock

Etunimi
Tuula
Sukunimi
Kock
Asiantuntijalääkäri

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2673
Kännykkä
+358 50 382 6327
Vastuualueet
 • Suun terveydenhuolto
 • Perusterveydenhuolto
 • Päihde- ja mielenterveysasiat
 • Päivystys
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Twitter-tili
Hannele Häkkinen

Etunimi
Hannele
Sukunimi
Häkkinen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2307
Kännykkä
+358 50 375 2164
Vastuualueet
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon EU-asiat
 • Rajat ylittävä terveydenhuolto
 • Tapaturmayhteistyö
 • Työterveyshuolto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Aila Puustinen-Korhonen

Etunimi
Aila
Sukunimi
Puustinen-Korhonen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2610
Kännykkä
+358 50 344 6884
Vastuualueet
 • Lastensuojelu
 • Lastensuojelun tutkimus ja kehittäminen
 • Lastensuojelun tilastot
 • Lapsiperheiden kotipalvelu
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Tilastoasiantuntijat