Puolueiden voimasuhteet maakunnissa kuntavaalien 2017 perusteella

Kuntaliitto teki kuntavaalien tarkistuslaskennan tuloksen perusteella laskelman siitä, miten puolueiden voimasuhteet jakautuvat maakuntavaaleissa.

Jos maakuntavaaleissa äänestettäisiin samoin kuin huhtikuun kuntavaaleissa, keskustapuolue olisi suurin puolue yhdeksässä maakunnassa, SDP viidessä maakunnassa, kokoomus kahdessa maakunnassa ja RKP yhdessä maakunnassa.

Katso tarkemmat tiedot liitteenä olevasta koosteesta.