VIRVA-hankkeen loppuraportti on julkaistu

Rakennusvalvonnan, ympäristön- ja terveydensuojelun vaikuttavin paikka on kunnassa ja yhteistyössä keskenään

Valtioneuvoston rahoittaman kuntien ympäristöllisiä viranomaistoimintoja tutkineen VIRVA -hankkeen loppuraportti on julkaistu tänään 1.2.2017. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi. Hankkeessa etsittiin ratkaisuja kuntien rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehokkaalle ja vaikuttavalle organisoinnille. Ratkaisuja lähdettiin hakemaan toimialojen tehtävien yhteyksien kautta.

Toiminnan ja tavoitteiden yhteys kuntaan ja toisiinsa
 

Selvityksen aineiston ja teorian pohjalta rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun optimaalisin sijainti on paikallisella tasolla. Viranomaistoimintojen yhteistyö hyödyttää toimialojen omien tehtävien suorittamista ja kunnan kehittämistä kokonaisuutena. Erityisesti rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun rooli kunnan maankäytön tukena osoittautui keskeiseksi. Terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön rakentamisessa toimialojen asiantuntijat toimivat myös tärkeänä kumppanina kuntatekniikalle. Kuntien ilmastotyön edistämisessä erityisesti ympäristönsuojelulla on vahva yhteys kunnan strategiseen johtoon. Viranomaistoimintojen sijoittuminen kunnassa yhteiseen yksikköön tarjoaa mahdollisuudet yhden luukun palveluihin lähellä asiakasta.

Pienten kuntien ja viranomaisyksiöiden yhteistyö
 

Nykyinen kuntapohja ei kuitenkaan mahdollista riittävän laadukkaita viranomaispalveluita pienimmissä kunnissa - yksiköt jäävät liian pieniksi. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon siirtyminen maakuntaan hajottaa useita nykyisiä hyvin toimivia kuntien yhteisiä viranomaisyksiköitä. Näissä kunnissa on etsittävä yhteistyömalleja, joilla turvataan riittävät rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelut. Tutkimus esittää ratkaisuksi tähän pienten kuntien seudulliseen yhteistyöhön pohjautuvaa mallia. Myös maakunnallinen organisointi nähdään perustelluksi alueilla, jossa yhdyskuntarakenne ja vakiintuneet toimintatavat puoltavat tätä.

Elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon rooli kunnassa ja yhteiskunnassa
 

Vähiten yhteyttä kunnan toimintaan nähdään olevan eläinlääkintähuollolla ja vahvasti EU -säädellyllä elintarvikevalvonnalla. Selvitys tukee osaltaan tarvetta pohtia pohjoismaisessakin vertailussa kalliiksi osoittautuneen eläinlääkintähuollon uudelleen organisointia ja yhteiskunnan roolia sen järjestämisessä ylipäätään.

Tukea uudelleen organisointiin ja yhteistyöhön
 

Tutkimus antaa hyvää aineistoa kunnille niiden pohtiessaan tulevaisuuden organisointia ja tukee myös osaltaan Kuntaliiton aiempia linjauksia toimintojen sijoittumisesta ja yhteistyötarpeista kunta - maakunta - valtio akselilla. Terveysvaikutusten arviointiin kuntien tulee jatkossa saada asiantuntemusta maakuntiin siirtyvästä terveydensuojelusta. Tutkimus toimii hyvänä kannustimena pienten kuntien ja viranomaisyksiköiden yhteistyön lisäämiselle. Kuntaliitto kannustaa yhteistyöhön valmistelemalla käytännön tukimateriaalia erityisesti pienten kuntien yhteistoiminnan tueksi.

 

Lisää aiheesta

Tagit
Miira Riipinen

Etunimi
Miira
Sukunimi
Riipinen
ympäristöpäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2106
Kännykkä
+358 40 824 4401
Vastuualueet
 • Kuntien ympäristöhallinnon kehittäminen ja seuranta
 • Kuntien ympäristönsuojelun edistäminen
 • Vesien- ja luonnonsuojelu
 • Ilmastonmuutos
 • Kiertotalous
 • Kestävä kehitys
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö
Twitter-tili
Tarja Hartikainen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Hartikainen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2478
Kännykkä
+358 50 373 8499
Vastuualueet
 • ympäristöterveydenhuolto
 • terveydensuojelu
 • elintarvikevalvonta
 • eläinlääkintähuolto
 • tupakkavalvonta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö
Lisätietoa

Työvapaalla 30.4.2020 asti