Rakentamista koskevat asetukset uudistuvat vuodenvaihteessa

Ympäristöministeriö uudistaa rakentamista koskevat asetukset vuoden 2018 alkuun mennessä. Uudistuksen taustalla on vuonna 2013 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslain muutos (958/2012).

Syksyn 2017 aikana on annettu uudet asetukset esimerkiksi rakennusten paloturvallisuudesta, rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja rakennuksen ääniympäristöstä. Tulossa loppuvuoden aikana on vielä asetukset rakennuksen käyttöturvallisuudesta ja asuntosuunnittelusta. Lähes nollaenergiarakentamisesta annetaan kolmen asetuksen kokonaisuus, johon kuuluva asetus rakennusten energiamuotokertoimista on jo annettu.

Asetukset tulevat voimaan 1.1.2018. Asetuksissa on siirtymäsäännökset, joissa todetaan, että asetuksen voimaantullessa vireillä olevaan hankkeeseen sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Rakentamismääräyskokoelman löydät osoitteesta: www.ym.fi/rakentamismaaraykset

Asetusten lisäksi ympäristöministeriö julkaisee sivulla myös asetuksiin liittyviä ohjeita ja taustamateriaalia, jotka on tarkoitettu avuksi asetusten soveltamiseen.

Tagit
Minna Mättö

Minna Mättö

Lakimies

Työvapaalla 10.1. - 31.5.2022. | Tjänstledig 10.1. - 31.5.2022.

Lakiyksikkö, Myytti-tiimi
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
  • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö (kaavoitus ja maankäyttö)
  • luonnonsuojelulainsäädäntö
  • liikenteen lainsäädäntö
  • asumisen lainsäädäntö