Kansallisarkiston päätös 30.6.2017 AL/10361/07.01.01.03.01/2017

Sidonnaisuusilmoitusten ja -rekisterin pysyvä säilyttäminen

Kansallisarkiston päätöksen 30.6.2017 mukaan sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisterin tiedot säilytetään pysyvästi yksinomaan sähköisessä muodossa. Jos asiakirjat ovat vain paperimuodossa, ne säilytetään pysyvästi paperimuodossa, ellei niitä myöhemmin digitoida sähköiseen muotoon. Kansallisarkiston päätöstä noudatetaan 1.6.2017 alkaen kertyviin sidonnaisuusilmoituksiin ja sidonnaisuusrekisterien tietoihin.

Pysyvään säilytykseen määrätyt rekisteröintitiedot säilytetään pitkäaikaissäilytykseen soveltuvassa muodossa, kuten XML-rakenteessa tai CSV-muodossa, ja asiakirjat PDF/A- tai TIFF-muotoisina.

Päätös kokonaisuudessaan liitteenä.

Tags