Suositus lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden korvauksen määräytymisestä vuonna 2017

sijoitetun oppilaan korvaus

Suomen Kuntaliitto antoi 21.11.2017 yleiskirjeessään (27/2017) suosituksen lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden korvauksen määräytymisestä vuonna 2017.

Vuosittain Suomessa on satoja lapsia sijoitettuna kotikuntansa ulkopuolelle. Sijoitettujen oppilaiden esi- ja perusopetuksen kustannusten laskutus koskee valtaosaa kunnista joko sijoittaja- tai sijoituskunnan näkökulmasta. Lain mukaan oppilaan kotikunta on velvollinen maksamaan opetuksen järjestäjälle korvauksen, joka perustuu oppilaasta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Tyypillisesti korvausta laskettaessa otetaan huomioon oppilaan käymän koulun keskimääräiset kustannukset, joihin lisätään oppilaskohtaisina kustannuksina esimerkiksi avustaja- ja koulukuljetuskustannukset. Korvausta laskettaessa tulee ottaa huomioon opetuksen järjestäjän oppilaasta mahdollisesti saamat tulot. Tuloja ovat kotikuntakorvaus ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan lisärahoitus.

FCG järjestää koulutuksen aiheesta 28.11.2017 Helsingissä. Kouluttajina Kuntaliiton asiantuntijat Sanna Lehtonen ja Minna Antila. Lisätietoja FCG:n koulutuskalenterista: https://koulutus.fcg.fi/Default.aspx?tabid=342&id=8427

 

Aiheesta lisää:

Tagit
Sanna Lehtonen

Etunimi
Sanna
Sukunimi
Lehtonen
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2079
Kännykkä
+358 50 575 9090
Vastuualueet
  • valtionavut
  • valtionosuudet
  • taloudellisten vaikutusten arviointi
  • sote-uudistuksen raha-asiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö
Tiimi
Kuntatalous
Twitter-tili