Taloustietojen raportoinnin uudistus - mitä kunnan on tehtävä?

tilastot

Raportointi Valtiokonttorille XBRL-muodossa

Kaikkien kuntien ja kuntayhtymien tulee valmistautua taloustietojen raportoinnin uudistumiseen viimeistään vuoden 2018 aikana. Vuoden 2019 alusta alkaen taloustilastot eli tilinpäätös- ja talousarvio- sekä muut taloustiedot siirretään XBRL-muodossa Valtiokonttorille. Tämä tarkoittaa Tilastokeskuksen manuaalisen tiedonkeruun lopettamista.

Tämä edellyttää tietojärjestelmämuutoksia sekä kuntatieto-ohjelmassa kehitettyjen JHS-suositusten käyttöönottoa. Näitä ovat mm.: JHS-tililuettelomalli, JHS-kustannuslaskenta, JHS-talousarvio ja JHS-palveluluokitus.

Kuntatieto-ohjelman puitteissa on myös tuotettu ehdotus yleisen tason tiekartaksi (https://goo.gl/MH1ugx), jonka avulla kunta voi lähteä suunnittelemaan talousraportoinnin automatisointia. Tiekartassa on linkit keskeisiin Kuntatieto-ohjelman tuotoksiin, joista osa on JHS-suosituksia ja osa kuntien pilottiprojekteissa tuottamia ohjeita ja muuta tukimateriaalia. Kaikki Kuntatieto-ohjelmaan liittyvä materiaali löytyy ohjelman hankesivuilta (http://vm.fi/kuntatieto) ja kaikkia JHS-suosituksia koskevat materiaalit suositusten omasta portaalista (www.jhs-suositukset.fi).

Synergiaverkosto

Mikäli kunnassa tai kuntayhtymässä on käynnissä tai käynnistymässä taloustiedon määrittelyyn, keräämiseen, jalostamiseen tai käyttöön liittyviä kehityshankkeita, kunnan tai kuntayhtymän asiantuntijoilla on mahdollisuus osallistua Kuntatieto-ohjelman yhteydessä toimivan Synergiaverkoston toimintaan. Synergiaverkostossa asiantuntijat esittelevät suunnitteilla tai käynnissä olevaa kehitystyötä ja antavat toisilleen vertaispalautetta noin kerran kuukaudessa pidettävissä etäkokouksissa.

Lisätietoa Synergiaverkoston toiminnasta saa ottamalla yhteyttä verkoston koordinaattoreihin Esko Ala-Peijariin (esko.ala-peijari(at)csc.fi) tai Pekka Linnaan (pekka.linna(at)csc.fi).

Pilottikunnaksi ryhtyminen

Kehitystyötä käynnistävillä kunnilla on edelleen mahdollisuus toimia Kuntatieto-ohjelman pilottina, mikäli näyttää siltä, että tästä olisi hyötyä sekä kunnan omalle kehitystyölle että Kuntatieto-ohjelmalle. Valtiovarainministeriö osallistuu osittain pilottiprojektien kustannuksiin, ja niiden suunnittelua ja toteutusta tukee ja tulokset katselmoi Synergiaverkosto. Pilottien suunnitteluaika on kevät 2017 ja toteutus syksystä 2017 kevääseen 2018.

Lisätietoja saa Jani Heikkisen Kuntatieto-ohjelman muutosseminaarissa 18.1.2017 esittämistä kalvoista (https://goo.gl/fIFg72). Mikäli kunnalla tai kuntayhtymällä on kiinnostusta, kannattaa ottaa yhteyttä osoitteeseen jani.heikkinen(at)vm.fi tai niina.huotari(at)vm.fi.

Mahdollisia pilottikohteita on lukuisia:

  • Kunta tai kuntayhtymä voi pilotoida taloustietojen automaattista siirtämistä oman tai palveluntoimittajan järjestelmistä Valtiokonttoriin. Siirrettävät tiedot voivat olla talousarviotietoja, tilinpäätöstietoja tai käyttötaloustietoja.

  • Kunta tai kuntayhtymä voi testata tiekartan käyttöä kehitystyössä. Esimerkiksi maakunnalle siirtyvien ja kunnalle jäävien tietojen eriyttämistä, tietosisältöjen muokkaamista valtakunnallisen suosituksen mukaisiksi, kunnan järjestämien palvelujen määrittelemistä, sisäisen kustannuslaskennan kehittämistä tai analyysia tietojärjestelmäarkkitehtuurista maakuntauudistuksen jälkeen.

  • Valtiokonttorin ylläpitämä koodistopalvelu sisältää kuntien raportoinnissaan tarvitsemat sanastot, koodistot, hierarkiat, käyttötapaukset ja tekniset kuvaukset. Kunta tai kuntayhtymä voi pilotoida esimerkiksi yhteisten käsitteistöjen ja koodistopalvelun käyttöä paikallisesti.

  • Kunta tai kuntayhtymä voi ehdottaa pilotoinnin kohteeksi myös omaa hanketta!

Tagit
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu