Talousveden riskienhallinta tehostuu

Riskienhallinta ja sen edellyttämät toimenpiteet ovat jatkossa entistä tärkeämpiä talousveden säännöllisessä laadunvalvonnassa. 27.10.2017 voimaan tullut asetus lisää talousveden valvontaan joustavuutta ja edellyttää ottamaan talousveden laadun säännöllisessä valvonnassa entistä paremmin huomioon paikalliset veden laatua uhkaavat vaarat. Riskienhallinnan tuloksia käytetään hyväksi myös häiriötilanteisiin varautumisessa.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen hyväksyy laitoksen tekemän riskinarvioinnin. Riskinarvioinnin tulosten perusteella talousveden viranomaisvalvonnan näytteiden määrää voidaan muuttaa joustavasti.

Kiinteistöjen vesilaitteistoista, kuten vesijohdoista, hanoista ja liittimistä liukenee metalleja talousveteen. Viranomaisvalvonnassa talousveden kupari-, nikkeli- ja lyijynäytteet on jatkossa otettava ilman edeltävää veden juoksuttamista, kun tähän mennessä kaikki talousvesinäytteet on otettu veden juoksuttamisen jälkeen. Näytteenottomenetelmän muutoksella pyritään selvittämään, kuinka paljon talousveteen liukenee metalleja kiinteistöjen omista vesilaitteistoista. Tieto on tärkeä kiinteistön omistajalle ja asukkaille, jotta vettä osattaisiin juoksuttaa riittävästi ennen sen käyttämistä juomavetenä tai ruoanlaitossa.

Viranomaisvalvonnassa voidaan käyttää nyt myös jatkuvatoimisia mittareita. Reaaliaikainen tieto talousveden laadusta säästää aikaa, koska kaikkia näytteitä ei enää tarvitse hakea, toimittaa laboratorioon ja odottaa laboratoriomääritysten valmistumista. Toistaiseksi jatkuvatoimisia mittareita ei ole vielä paljon käytössä.

Asetuksessa myös tarkennetaan kriteerit, joita kunnan terveydensuojeluviranomainen käyttää näytteenottajien pätevyyden arvioinnissa.

Riskienhallinta perustuu Maailman terveysjärjestön (WHO) ns. Water Safety Plan -periaatteeseen talousveden laatua uhkaavien vaarojen tunnistamiseksi, riskien arvioimiseksi ja riskien hallintakeinojen määrittämiseksi.

Lisätietoa:

Tagit
Tarja Hartikainen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Hartikainen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2478
Kännykkä
+358 50 373 8499
Vastuualueet
  • ympäristöterveydenhuolto
  • terveydensuojelu
  • elintarvikevalvonta
  • eläinlääkintähuolto
  • tupakkavalvonta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Lisätietoa

Työvapaalla 30.4.2020 asti

Tuulia Innala

Etunimi
Tuulia
Sukunimi
Innala
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2565
Kännykkä
+358 40 572 2120
Vastuualueet
  • Jätehuolto
  • Vesihuolto
  • Hulevesien hallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö