Tieliikenneturvallisuuden edistämisen valtionavustuksen (hankeavustus) haku on avautunut.

Hankeavustus on suunnattu alueellisen liikenneturvallisuustyön tarpeisiin kunnille, kuntayhtymille ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille. Sitä voi hakea kehittämishankkeisiin ja kokeiluihin sekä tieliikenteen turvallisuustutkimuksiin. Hankeavustuksella halutaan tukea uudenlaisten toimintatapojen ja ideoiden kokeilua ja käyttöönottoa sekä uuden tutkimustiedon kertymistä.

Tällä hakukierroksella toivomme hankehakemuksia erityisesti seuraavista aiheista

  • Koulumatkojen turvallisuus
  • Liikenneturvallisuus osana kuntalaisten hyvinvointia

Koululaisten, koulumatkojen, koulun lähialueiden turvallisuus on tuttu ongelma monissa kunnissa. Millaisia uusia välineitä tai kokeiluja ongelmaan löytyy? Toisella teemalla halutaan tukea liikenneturvallisuusnäkökulman juurtumista kuntien eri toimialojen sekä eritavoin asukkaiden arkeen osallistuvien toimijoiden työhön.

Hakemuksia voi jättää myös muista paikallisen liikenneturvallisuustyön aihepiireistä, mutta edellä esitettyjä kahta teemaa priorisoidaan avustuspäätöksiä tehtäessä. Tavoitteena on rahoittaa sellaisia hankkeita, joista saatavia tuloksia, kokemuksia ja konsepteja tai tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös muilla alueilla. Vuonna 2017 myönnettäviin avustuksiin on varattu 200 000 euroa. Pääsääntöisesti avustusta myönnetään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, mutta erityistapauksissa avustus voi olla 75 %.

Avustushakemusten viimeinen palautuspäivä on 1.9.2017, avustuspäätökset pyrimme tekemään syyskuun aikana.

Lisätietoa asiasta löytyy liitteen tiedotteesta ja laajemmin osoitteesta www.trafi.fi/valtionavustus

Tagit