Luottamushenkilöt

Toimielinten puheenjohtajiston toimikauden jatkuminen kesäkuulle 2017

Huhtikuun kuntavaaleissa valittavan valtuuston toimikausi alkaa 1.6.2017. Nykyisen valtuuston toimikausi jatkuu toukokuun 2017 loppuun. Valtuuston toimikautta vastaavaksi toimikaudeksi valittujen kunnan ja kuntayhtymän toimielinten toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uudet toimielimen jäsenet on valittu.

Kuntalain perusteluissa ei oteta kantaa siihen, jatkuuko toimielinten puheenjohtajistojen toimikausi vastaavalla tavalla. Pääsääntöisesti toimielinten puheenjohtajistoja ei Kuntaliiton lakiyksikön tulkinnan mukaan tarvitse meneillään olevassa siirtymätilanteessa valita uudelleen.

Valtuuston puheenjohtajiston toimikausi

Valtuuston puheenjohtajisto valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Jos valtuuston puheenjohtajiston toimikausi on sama kuin valtuuston toimikausi, on tulkintamme, että puheenjohtajistonkin toimikausi jatkuu suoraan lain nojalla toukokuun 2017 loppuun. Näin ollen asiasta ei ole tarpeen kunnassa tehdä päätöstä.

Jos puheenjohtajiston toimikausi poikkeaa valtuuston toimikaudesta, tulkintamme on, että valtuuston tulisi valita puheenjohtajisto 31.5.2017 päättyväksi toimikaudeksi. Vuosiksi 2015 - 2016 tai vuodeksi 2016 valittu puheenjohtajisto hoitaa tehtäväänsä siihen saakka, kunnes uusi puheenjohtajisto on valittu.

Muiden toimielinten puheenjohtajistojen toimikausi

Kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Näiden toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai kuntalaissa toisin säädetä.

Tammikuussa 2017 kunnissa ei valita uusia kunnanhallituksia, lautakuntia eikä johtokuntia. Tulkintamme mukaan myöskään puheenjohtajistoja ei valita uudelleen, koska toimielimen puheenjohtajiston toimikausi on sama kuin toimielimen toimikausi.

Toimikunta voi olla asetettu koko valtuustokaudeksi tai sen toimikausi voi olla valtuustokaudesta riippumaton. Toimikunnan toimikausi voi olla enintään sen asettaneen toimielimen toimikauden pituinen. Toimikunnan toimikauden jatkuminen kuntalain siirtymäsäännöksen nojalla arvioidaan tapauskohtaisesti. Toimikunnan toimikauden jatkuessa myös puheenjohtajiston toimikausi jatkuu vastaavalla tavalla.

Kuntayhtymät

Edellä todettuja tulkintaperiaatteita sovelletaan vastaavalla tavalla kuntayhtymissä.

Kuntauutisen toisen kappaleen sisältöä on täsmennetty 11.1.2017 klo 9:12.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.