Tulevaisuuden kunnan ja ympäristöterveyden yhdyspintoja

Ympäristöterveys on perusasioiden äärellä: puhdasta vettä, terveellistä ja turvallista ravintoa sekä olosuhteita, joista ei aiheudu terveyshaittaa. Tulevaisuuden kunta vastaa näiden perusasioiden järjestämisestä kuntalaisille: vesihuollosta, ateriapalveluista kouluille ja päiväkodeille, jätehuollosta, maankäytön suunnittelusta sekä terveellisestä ja turvallisesta elinympäristöstä

Sote- ja maakuntauudistuksessa ympäristöterveydenhuolto on siirtymässä maakuntaan. Ympäristö ja terveys lehdessä julkaistussa artikkelissamme pohdittiin tulevaisuuden kunnan ja ympäristöterveyden yhdyspintoja (kts. liite).

Tags