Tulevaisuuden kunnan visioita keskusteluun

Parlamentaarinen Tulevaisuuden kunta -työryhmä on julkaissut väliraportin, johon pyydetään kommentteja 22.3. mennessä.

​Väliraportissa esitellään parlamentaarisen työryhmän laatimat tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot. Samalla tarkoituksena on kannustaa kuntia oman roolinsa ja tulevaisuutensa ennakointiin ja arviointiin.

Parlamentaarinen työryhmä toivoo, että nyt laadittuja skenaarioita voidaan hyödyntää kuntien strategisessa päätöksenteossa tulevalla valtuustokaudella.

Parlamentaarinen työryhmä kartoittaa vuoden 2017 aikana tarvittavat lainsäädäntömuutokset muun muassa kuntalain osalta sekä pitkän aikavälin kuntapolitiikan muutostarpeet. Kommenttikierrokselta saatu palaute huomioidaan jatkovalmistelussa.

Tulevaisuuden kunta on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen reformeista. Sen tavoitteena on määrittää kuntien roolia, asemaa ja tehtäviä sekä suhdetta perustettaviin maakuntiin. Joulukuussa 2015 asetetun parlamentaarisen työryhmän tehtävänä on ollut valmistella visio tulevaisuuden kunnasta vuonna 2030.

Kuntaliitto on mukana parlamentaarisessa työryhmässä ja sitä tukevassa asiantuntijaryhmässä. Yhdessä kuntien kanssa Kuntaliitto kirkastaa tulevaisuuden kunnan rooleja ja kehittää toimintatapoja Kunnat 2021 -ohjelmassa.

 

Lisää aiheesta

Tagit