Tupakointikiellon hakuohjeistus on laajennettu

Tupakointikiellon hakumenettely on samanlainen eri asumismuodoissa

Asuntoyhteisöjen tupakointikieltoja koskeva ohjeistus on laajennettu kattamaan asunto-osakeyhtiöiden lisäksi myös muita asumismuotoja, kuten esimerkiksi vuokrataloyhtiötä. Käytännössä tupakointikiellon hakemista koskeva menettely on eri asumismuodoissa samanlainen. Eroavaisuudet liittyvät lähinnä asuntoyhteisön päätöksenteosta vastaavaan elimeen. Vuokrataloyhtiöiden osalta on lisäksi merkittävää, että tupakointikiellosta voidaan sopia jo vuokrasopimuksessa. 
 
Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kuntaliitto, Helsingin kaupunki ja Valvira muistuttavat, että tilanhaltijoiden kuuleminen on keskeisessä asemassa asuntoyhteisöjen tupakointikieltohakemusten valmistelussa. Ohjeiden mukaisesti tehdyllä kuulemisella asuntoyhteisöt varmistavat hakemuksen sujuvan käsittelyn kunnassa.

Valviran tiedote:

Lisätietoja:

 • Tommi Leppänen, lakiasiantuntija, Isännöintiliitto
  puh. 050 522 4544,
  tommi.leppanen(at)isannointiliitto.fi
 • Jenni Hupli, päälakimies, Kiinteistöliitto
  puh. 040 865 8097
  jenni.hupli(at)kiinteistoliitto.fi
 • Tarja Hartikainen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
  puh. 050 3738499
  tarja.hartikainen(at)kuntaliitto.fi
 • Reetta Honkanen, ylitarkastaja, Valvira
  puh. 0295 209 630
  reetta.honkanen(at)valvira.fi
Tagit