UNA-hanke käynnistää sote-tietojärjestelmäytimen hankinnan

UNA-hankkeen ohjausryhmä hyväksyi 28.11.2017  kokouksessaan UNA-ytimen hankintailmoituksen julkaisemisen.

Ytimen hankinnassa on päädytty kolmivaiheiseen hankintamalliin. Ensimmäisessä vaiheessa hankitaan tiedon hallinnan ja integraatioiden ratkaisu. Toisessa, osin ensimmäisen kanssa ajallisesti rinnakkain tapahtuvassa vaiheessa asiakkuuden hallinnan ratkaisut ja erillisessä kilpailutuksessa käyttö- ja kapasiteettipalvelut.

Hankittavalla kokonaisuudella tavoitellaan sekä maakuntien järjestämistehtävässä ja palvelutuotannossa käyttöön soveltuvia ratkaisuja, jotka kykenevät mm.

  1. tuottamaan tarvittavan integraation ja tiedon hallinnan sekä asiakkaan tilannekuvan ja asiakassuunnitelman tekemisen,
  2. ja jotka antavat mahdollisuuden asiakasohjaukseen ja asiakaspolkujen hallintaan.
  3. Lisäksi kokonaisuus mahdollistaa mm. palveluiden laadun, saatavuuden ja kustannusten tilannekuvan muodostamisen.

UNA-ohjausryhmän päätöksen mukaisesti yhteishankintayksikkönä on KL-Kuntahankinnat, joka tulee julkaisemaan hankintailmoituksen ja tuottaa hankintaan liittyvät hankintapalvelut. Lisää tietoja hankkeesta ja hankittavasta sote-tietojärjestelmäytimestä.

Lisätietoja: