Uusi kestävän kehityksen seurantajärjestelmä on avattu -osallistu keskusteluun!

Kansallinen kestävän kehityksen seurantajärjestelmä on avattu. Seuranta rakentuu kestävän kehityksen kansallisiin tavoitteisiin, joita kuvataan asiantuntija-artikkelein, indikaattorein ja kaikille avoimen keskustelun kautta. Keskusteluun toivotaan näkemyksiä myös kunnista.

Tavoitteet ja niille rakennetut indikaattorit on jaoteltu temaattisesti kymmeneen indikaattorikoriin. Ensimmäinen kori avattiin keskustelulle marraskuussa ja se käsittelee luonnon ja ympäristön tilaa.

Tulevia aiheita ovat muun muassa kuntien kannalta kiinnostavat:

  • resurssiviisas talous ja hiilineutraali yhteiskunta
  • julkiset hankinnat ja kuluttaminen sekä
  • asuminen ja yhdyskunnat

Seurannan ja sen synnyttämän keskustelun avulla pyritään muodostamaan kokonaiskuva siitä, miten Suomi onnistuu kestävän kehityksen edistämisessä sekä tunnistamaan kestävän kehityksen kipupisteitä ja johdonmukaisen politiikan haasteita.

Valtioneuvoston kanslia ja kestävän kehityksen toimikunta poimivat keskustelusta edistettävät asiat. Pääviestit kootaan yhteen vuosittain toukokuussa järjestettävässä Kestävän kehityksen tila- ja tulevaisuus -tilaisuudessa.

Parhaiten tietoa kestävän kehityksen asioista ja seurannasta saa tilaamalla kerran kuussa ilmestyvän Kestävän kehityksen uutiskirjeen.

Mukaan keskusteluun pääset tästä. Keskusteluosio löytyy artikkelin lopusta.

Tagit