Lakimuutoksia

Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelulaki ja sähkömarkkinalain muutos

Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelulaki

Laki vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta vaikuttaa kuntien maankäyttöön, mutta myös infrastruktuurin suunnitteluun. Kaasumaisten polttoaineiden erillisvarastointi esimerkiksi vaatii turvallista sijoituspaikkaa. Sähköajoneuvojen latauspisteet saattavat edellyttää muutoksia kiinteistöjen sähkönjakeluun. Kunnalle ei tule jakelun järjestämisvelvoitetta., mutta uudet teknologiat ja tulevat tarpeet on syytä ottaa huomioon ennakoivasti.

Sähkömarkkinalain muutos ja maakaasumarkkinalaki

Sähkön siirron ja jakelun maksuihin tulee alkusyksyllä 2017 vuotuinen 15 prosentin korotuskatto. Korotuskatto ei oikeuta toistuviin 15 prosentin korotuksiin. Energiavirasto valvoo jakelun hinnoittelun kohtuullisuutta nelivuotisjaksoin.

Maakaasumarkkinalaki pitää sisällään jakelun eriyttämisen ja siten kilpailun mahdollistamisen.

Lisätietoa:

Tags