Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen kunnissa -muistio valmisteilla

Hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketit etenevät eduskuntaan. Uudistukseen liittyy voimaanpanolaki, jossa säädetään kuntien ja kuntayhtymien omaisuuden, henkilöstön sekä sopimusten ja muiden vastuiden ja velvoitteiden siirtymisestä maakunnan hallintaan.

Kuntaliitossa on valmisteilla muistio, jossa käsitellään siirtymävaiheen järjestelyä, aikatauluja sekä kuntien mahdollisuuksia varautua muutokseen.

Lisätietoja antavat ja palautetta ottavat vastaan yhteysjohtaja Lauri Lamminmäki, p. 050 303 8379 ja johtava lakimies Kirsi Mononen 040 569 5511.

Tagit