Valtionosuudet valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2018

Valtion talousarvioesitys on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen (55 675 milj. euroa) suurin yksittäinen menoerä, noin 15 prosenttia valtion kokonaismenoista, muodostuu kunnille myönnettävästä peruspalvelujen valtionosuudesta 8 458 milj. euroa (mom. 28.90.30). Lisäksi kunnille ja muille koulutuksen järjestäjille myönnetään valtionosuuksia ja -avustuksia mm. ammatilliseen koulutukseen (768 milj. euroa), lukiokoulutukseen (163 milj. euroa), vammaisopetukseen (227 milj. euroa) ja taiteen perusopetukseen (79 milj. euroa) opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta.

Kuvio. Valtionosuudet kunnille ja opetuksen järjestäjille vuonna 2018, milj. euroa

Valtionosuudet kunnille ja opetuksen järestäjille vuonna 2018, milj. euroa

Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekevät päätökset vuoden 2018 valtionosuuksista valtion talousarvioesityksen hyväksymisen jälkeen 29.12.2017. Ennakolliset kuntakohtaiset laskelmat valtionosuusrahoituksesta vuodelle 2018 löytyvät Kuntaliitto.fi-sivustolla.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!