Valtionosuudet valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2018

Valtion talousarvioesitys on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen (55 675 milj. euroa) suurin yksittäinen menoerä, noin 15 prosenttia valtion kokonaismenoista, muodostuu kunnille myönnettävästä peruspalvelujen valtionosuudesta 8 458 milj. euroa (mom. 28.90.30). Lisäksi kunnille ja muille koulutuksen järjestäjille myönnetään valtionosuuksia ja -avustuksia mm. ammatilliseen koulutukseen (768 milj. euroa), lukiokoulutukseen (163 milj. euroa), vammaisopetukseen (227 milj. euroa) ja taiteen perusopetukseen (79 milj. euroa) opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta.

Kuvio. Valtionosuudet kunnille ja opetuksen järjestäjille vuonna 2018, milj. euroa

Valtionosuudet kunnille ja opetuksen järestäjille vuonna 2018, milj. euroa

Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekevät päätökset vuoden 2018 valtionosuuksista valtion talousarvioesityksen hyväksymisen jälkeen 29.12.2017. Ennakolliset kuntakohtaiset laskelmat valtionosuusrahoituksesta vuodelle 2018 löytyvät Kuntaliitto.fi-sivustolla.

Tagit
Sanna Lehtonen

Etunimi
Sanna
Sukunimi
Lehtonen
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2079
Kännykkä
+358 50 575 9090
Vastuualueet
  • valtionosuudet
  • valtionavut
  • valtionavustukset
  • taloudellisten vaikutusten arviointi
  • maakunta- ja sote-uudistuksen rahoitusasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
Twitter-tili