Vapaa sivistystyö valmistautuu uuteen koulutustehtävään

Opetus- ja kulttuuriministeriön vapaan sivistystyön uutta maahanmuuttajakoulutusta valmisteleva työryhmä on luovuttanut raporttinsa opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle.

Vapaan sivistystyön uusi koulutustehtävä pyrkii vastaamaan luku- ja kirjoitustaidon sekä suomen/ruotsin kielen sekä muihin kotoutumislain tavoitteiden mukaisin osaamistarpeisiin. Toiminnallisuuden yhdistämismahdollisuus, joustavuus ja osa-aikaisuus voivat sisältyä opintoihin. Opinnoille laaditaan vielä sisältökuvauksia syksyllä.

Opintoihin myönnettäisiin 1.1.2018 lukien täysimääräinen valtionosuusrahoitus. Valtionosuusrahoitus tähän tehtävään on vuositasolla noin 5 miljoonaa euroa. Opiskelijoilta ei peritä osallistumismaksua eikä opintoseteliavustusta myönnetä koulutuksen ylläpitäjille kotoutumissuunnitelman mukaisiin opintoihin.

Täysimääräinen rahoitus koulutustehtävään edellyttää, että kunta tai työvoimaviranomainen on hyväksynyt opinnot kotoutumissuunnitelmaan ja opinnot ovat kotoutumista edistävän lain mukaisia.

Koulutuksen ylläpitäjien yhteistyö kunnan ja työhallinnon viranomaisten kanssa on tärkeää, jotta koulutustarpeet huomioidaan kotoutumissuunnitelmien laadinnassa ja tunnistetaan tarjolla olevat koulutuspalvelut. Riittävä tiedon välittyminen koulutuspalveluista niin kotoutumissuunnitelmien laatijoille kuin koulutusta tarvitseville on tärkeää onnistuneen kotouttamisen edistämisessä.

Kotoutumissuunnitelmiin sisältyvä koulutus tulee maakunta- ja sote-uudistuksen myötä olemaan myös kuntien ja maakuntien yhdyspintaan liittyvä yhteistyöasia.

Työryhmän raportti etenee lausuntokierrokselle, joka päättyy 15.8.2017.

Työryhmän raportti:
Vapaan sivistystyön uusi sivistystehtävä

 

Tagit