Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muuttaminen

Asian käsittely on tätä uutiskirjettä kirjoitettaessa vielä kesken. Lakiesitys on eduskunnan toisessa käsittelyssä. Ensimmäisen käsittelyn osalta Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 115/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Sivistysvaliokunta esitti mietinnössään, että Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 115/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lain voimaantulon osalta valiokunta totesi seuraavasti: Sivistysvaliokunta tiedostaa kunnille uudistuksesta ja sen suunnitellusta voimaantulosta koituvan ylimääräisen hallinnollisen taakan. Kuntien ja perheidenkin kannalta on parempi, että maksuja tarkistetaan pääsääntöisesti vain kerran vuodessa, eli 1.8. lukien. Tähän tulee jatkossakin pyrkiä. Valiokunta pitää hallituksen esityksen vaikutuksia lapsiperheiden taloudelliseen asemaan ja lasten mahdollisuuteen osallistua tasavertaisesti varhaiskasvatukseen niin merkittävinä, että uudistuksen voimaantuloa ei tule lykätä. Mahdolliset ylimääräisen maksun palautuksista alkuvuoden aikana ennakoidut haitat eivät saa myöhentää lapsiperheille hallituksen esityksessä luvattuja maksujen alennuksia. Hallituksen esityksen sisältö ja vaikutusarviot ovat olleet kuntien tiedossa jo pitkään, mahdollistaen kunnille varautumisen tulevaan uudistukseen.

Lakimuutos ja asiakasmaksujen alentaminen tullee voimaan 1.1.2018 alkaen. Virallisesti laki tulee voimaan vasta presidentin esittelyn jälkeen.

Hallituksen esitys ja muut asiakirjat löytyvät eduskunnan sivuilta https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_115+2017.aspx

Tagit