Verotulojen kehitys ja loppuvuoden oikaisut

Kuntaliiton koko maan veroennustekehikko on päivitetty 6.11.2017 verovuoden 2016 valmistuneen verotuksen tietojen pohjalta ottaen huomioon viimeaikainen kehitys palkkasumman kehityksessä sekä verojen kertymätiedoissa.

Marraskuun tilitysten yhteydessä valmistuneen verotuksen tietojen perusteella tehtävä kunnallisverotuksen maksuunpanotilitys on koko kuntaryhmän osalta hyvin lähellä viime vuotista tasoa. Kuntien ryhmäosuuteen tehdään 171 miljoonan euron positiivinen oikaisu (viime vuonna 10 milj. €), mutta vastaavasti kunnilta perittävät ennakonpalautukset ovat kasvaneet viime vuodesta noin 160 miljoonalla eurolla.

Joulukuussa oikaistaan verovuoden 2017 ennakonperinnässä käytettäviä ryhmäosuuksia. Ennusteessa oikaisun määrää on pienennetty ja sen oletetaan olevan enää hieman positiivinen kuntien kannalta (+20 milj. €). Palkkasumman ja tuloista tehtyjen ennakonpidätysten määrä on kuitenkin ollut nousussa ja sen perusteella vuoden 2017 ennakoiden kertymäennustetta on nostettu marras-joulukuulle. Näiden muutosten jälkeen kunnallisverokertymän arvioidaan jäävän enää -0,3 % viime vuotta alhaisemmaksi.

Yhteisöveron tilitysennustetta on hieman alennettu ottaen huomioon lokakuussa toteutuneet aiempiin verovuosiin kohdistuvat negatiiviset oikaisut sekä ennakkoverojen maltillinen kehitys viime kuukausina. Maksuunpantujen ennakkoverojen määrä on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla.

Yhteisöveron poikkeuksellisen hyvän kehityksen (+17,7 %) ja kiinteistöverojen nousu (+6,0 %) nostavat kuntien verotuloennusteeksemme vuodelle 2017 +1,5 %.

Tagit