Viikon muutosilmiö uutiset

Viikon muutosilmiö: Asukkaat ja yhteisö voimavarana ja kumppanina

Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Samalla kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, jotka samalla haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja.

​”Viranomainen tietää parhaiten” -ajattelu on murtumassa. Tieto on kaikkien ulottuvilla. Sosiaalisen median mahdollistama horisontaalinen keskustelu sekä avoin data avaavat näkökulmia ja tuovat uusia mahdollisuuksia verkottua, vaikuttaa ja vaatia. Samalla uusyhteisöllisyys on kasvamassa. Ihmiset suuntaavat tarpeitaan ja toimintaansa lähiympäristöön sekä yhteisöihin. Kokemusta hyvästä elämästä haetaan perinteisten lähiyhteisöjen ohella yhä useammin vapaa-ajan yhteisöjen ja internetin luomien verkostojen kautta.  Uudenlainen yhteisöllisyys ei noudata hierarkkista muotoa.

Kehitys voi johtaa siihen, että julkinen sektori ymmärtää yhä laajemmin kansalaisen merkityksen voimavarana ja kehittämisen moottorina. Tämä voi tarkoittaa, että kansalaisten osallistumismahdollisuuksien ja osallisuutta edistetään eri tasoilla ja tarjotaan erilaisia kasvualustoja uusyhteisöllisyydelle. Palvelujen järjestämisessä tämä voi tarkoittaa sitä, että julkinen sektori pyrkii tietoisesti uusiin toimintatapoihin ja kumppanuuksiin palvelujen järjestämisessä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa ja avaa toimintaansa kansalaisyhteiskunnan suuntaan.

Miten omassa toimintaympäristössäsi voitaisiin paremmin ottaa asukkaat ja yhteisöt huomioon voimavarana ja kumppanina?

Tervetuloa ennakoimaan, ideoimaan, yllättymään ja oivaltamaa Kuntatalon Tulevaisuuspajaan (1 krs.).  Kuntatoimijoiden, yhdistysten ja yritysten yhteiseen kohtauspaikkaan on mahdollista poiketa kokouksen, seminaarin tai muun tilaisuuden yhteydessä tai tulla pidemmäksi aikaa suunnittelemaan oman organisaation tulevaisuuden näkymiä. Tulevaisuuspaja elää tekijöistään ja se on väylä kommentoida ja vaikuttaa yhteiseen kuvaamme tulevaisuudesta.

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa! Katso lisää

Uskalla kokeilla uusia toimintatapoja! Katso lisää

 

Tagit