Viikon muutosilmiö uutiset

Viikon muutosilmiö: Demokratian uudet muodot

Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Samalla kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, jotka samalla haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja.

Tutkimusten mukaan ihmiset haluavat myös tulevaisuudessa vaikuttaa yhteiskunnallisiin ja oman lähiympäristöönsä liittyviin asioihin, mutta osallistuminen kanavoituu eri tavalla kuin perinteisesti on ajateltu. Suorat ja muut uudet vaikuttamisen muodot haastavat voimakkaasti edustuksellisen demokratian. Tulevaisuuden tutkijat kirjoittavat paljon länsimaisen demokratian kriisiytymisestä tulevaisuudessa mikäli se ei kykene uudistumaan siten, että uudet vaikuttamisen keinot tulevat keskeiseksi ja hyväksytyksi osaksi poliittista järjestelmää.

Käytännössä uudet demokratian muodot voivat tarkoittaa matalan kynnyksen osallistumista esim. verkon kautta tapahtuvin vaalein, äänestyksin ja kyselyin eri hallinnoin tasoilla, osallistuvaa budjetointia, asiakas- ja kuntalaisraateja, palvelujen yhteiskehittämistä sekä myös verkostojen kautta vaikuttamista. Esimerkkinä käyvät ad hoc-tyyppisesti nousevat julkiset kampanjat, jotka tapahtuvat korostetusti sosiaalisessa mediassa. Uudenlaisen osallistumisen areenoina toimivat myös erilaiset pop up-tapahtumat. Myös kansalaisjärjestöjen merkitys korostuu uuden demokratian kentässä. Uudenlainen demokratia on yhdessä tekemistä ja kumppanuutta eri toimijoiden välillä.

Minkälaisia kehittämistarpeita ja vaikutuksia uudet demokratian muodot asettavat omassa toimintaympäristössäsi?

Tervetuloa ennakoimaan, ideoimaan, yllättymään ja oivaltamaa Kuntatalon Tulevaisuuspajaan (1 krs.). Kuntatoimijoiden, yhdistysten ja yritysten yhteiseen kohtauspaikkaan on mahdollista poiketa kokouksen, seminaarin tai muun tilaisuuden yhteydessä tai tulla pidemmäksi aikaa suunnittelemaan oman organisaation tulevaisuuden näkymiä. Tulevaisuuspaja elää tekijöistään ja se on väylä kommentoida ja vaikuttaa yhteiseen kuvaamme tulevaisuudesta.

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa! Katso lisää

Uskalla kokeilla uusia toimintatapoja! Katso lisää

Tagit