Viikon muutosilmio: kaupungistuminen

Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Samalla kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, jotka samalla haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja.

Kaupungistuminen globaalina megatrendinä jatkuu. Kaupungeissa asuu jo yli puolet maailman väestöstä ja arvioiden mukaan vuonna 2030 jo yli 70 prosenttia.

Suomessa kaupungistuminen on myös voimakasta. Tällä hetkellä jo yli seitsemän kymmenestä (72%) suomalaisista asuu 30 minuutin aikaetäisyydellä maakuntien keskuskaupungeista (Aro 2016).  Suuret elinkeinojen rakennemuutokset ja tästä johtuva työmarkkinoiden turbulenssi korostavat kaupungistumista ja ohjaavat ihmisiä sijoittumaan alueille, joissa on vaihtoehtoisia mahdollisuuksia työllistymiselle. Myös lisääntyvä maahanmuutto kiihdyttää kaupungistumista Suomessa.

Kaupunkiseudut käyvät keskenään kovaa kilpailua osaajista, asukkaista ja yrityksistä. Riittääkö menestystä suuremmalle määrälle kaupunkeja ja kaupunkiseutuja, vai jakaantuuko kehitys tulevaisuudessa pienempään määrään voittajia?

Älykäs kaupunki ”Smart City” -käsite on kaupunkikehityksen viimeisimpiä trendejä. Sitä käytetään väljästi kuvaamaan kaupunkien innovatiivista kehitystä informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa hyväksikäyttäen. Älykkäissä kaupungeissa pyritään ekotehokkuuteen ja elämänlaadun parantamiseen (liikenne, kaupunkiympäristö, asuminen, turvallisuus jne.). Kaupunkiympäristöön sulautuva, joka paikan teknologia on keskeistä älykkäälle kaupungille.

Minkälaisia vaikutuksia ja kehittämistarpeita kaupungistuminen asettaa omassa toimintaympäristössäsi?

Tervetuloa ennakoimaan, ideoimaan, yllättymään ja oivaltamaa Kuntatalon Tulevaisuuspajaan (1 krs.).  Kuntatoimijoiden, yhdistysten ja yritysten yhteiseen kohtauspaikkaan on mahdollista poiketa kokouksen, seminaarin tai muun tilaisuuden yhteydessä tai tulla pidemmäksi aikaa suunnittelemaan oman organisaation tulevaisuuden näkymiä. Tulevaisuuspaja elää tekijöistään ja se on väylä kommentoida ja vaikuttaa yhteiseen kuvaamme tulevaisuudesta.

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa! Katso lisää www.kunnat.net/tulevaisuudenkunta
Uskalla kokeilla uusia toimintatapoja! Katso lisää www.kunnat.net/uskallakokeilla