Viikon muutosilmiö uutiset

Viikon muutosilmiö: Kokeilukulttuuri

Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Samalla kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, jotka samalla haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja. Yksi näistä toimintatapojen muutoksia kuvaavista trendeistä on kokeilujen hyödyntäminen ja kokeilukulttuurin synnyttäminen kuntien toiminnassa.

Toimintaympäristön yhä nopeutuvassa muutoksessa menestyminen edellyttää organisaatioilta, yhteisöiltä ja yhteiskunnalta kokeilemista ja jatkuvaa uudistumista. Kokeilukulttuuri syntyy halusta ja rohkeudesta kokeilla ja valita erilaisia lähestymistapoja asioihin. Kokeilukulttuuriin liittyy myös rohkeus epäonnistua. Kokeileminen edellyttää oppimista ja avoimuutta organisaatioissa ja niiden välillä. Kokeileminen edellyttää myös sitä, ettei sitä ei näivetetä ylisuunnittelulla, jolloin kokeilun aikajänne ja tavoitteet muuttuvat perinteiseksi kehittämistoiminnaksi.

Kunnilla ja alueilla voi olla merkittävä rooli kokeilutoiminnan mahdollistajina, alustoina sekä myös toteuttajina yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisen uudet menestystekijät saattavatkin olla juuri kokeilutoiminnan kautta löydettävissä.

Minkälaisia kehittämistarpeita ja vaikutuksia kokeilukulttuurin edistää asettaa omassa toimintaympäristössäsi?

Tervetuloa ennakoimaan, ideoimaan, yllättymään ja oivaltamaa Kuntatalon Tulevaisuuspajaan (1 krs.).  Kuntatoimijoiden, yhdistysten ja yritysten yhteiseen kohtauspaikkaan on mahdollista poiketa kokouksen, seminaarin tai muun tilaisuuden yhteydessä tai tulla pidemmäksi aikaa suunnittelemaan oman organisaation tulevaisuuden näkymiä. Tulevaisuuspaja elää tekijöistään ja se on väylä kommentoida ja vaikuttaa yhteiseen kuvaamme tulevaisuudesta.

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa! Katso lisää

Uskalla kokeilla uusia toimintatapoja! Katso lisää

Tagit