Viikon muutosilmiö uutiset

Viikon muutosilmiö: Syrjäytyminen

Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Samalla kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, jotka samalla haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja.

​Hyvinvoivien ja pahoinvoivien kuilu uhkaa kasvaa paitsi globaalisti, myös Suomessa. Pitkäaikaistyöttömyys, näköalattomuus ja vieraantuminen yhteiskunnallisista rakenteista tuottaa syrjäytymisvaaraa ja syrjäytyneisyyttä. Syrjäytyminen nähdään lukuisina eri ongelmina, jotka kietoutuvat toisiaan ruokkivaksi kierteeksi, jossa on mukana niin sosiaaliset, terveydelliset kuin taloudellisetkin tekijät. Yksittäinen ongelma ei sinänsä aiheuta syrjäytymistä vaan kyse on kasaantuvista ongelmista.

Suomessa syrjäytymiskeskustelu on painottunut erityisesti nuorten syrjäytymiseen. Keskustelua on käyty paitsi henkilökohtaisten syrjäytymiskokemusten kautta, myös sen kustannusten kautta. Syrjäytyneet nuoret ovat esimerkiksi sairaampia kuin muut ikätoverinsa, ja he käyttävät muita enemmän lääkkeitä ja terveyspalveluita. Syrjäytyneen nuoren terveyskulut kohoavat vuodessa jopa 170 000 euroon, kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Nuorisotutkimusverkoston v. 2015 julkaistussa raportissa. Huolestuttavaa on se, että tutkimusten mukaan syrjäytyminen myös periytyy. Syrjäytyminen ei periydy geeneissä, vaan sosiaalisessa perimässä, joka vaikuttaa esimerkiksi asenteisiin ja arvoihin. Sosiaalinen perimä puolestaan syntyy sekä kodissa että ympäröivässä yhteiskunnassa syntyvien kokemusten ja vuorovaikutuksen kautta.

Syrjäytymisvaaraa aiheuttaa myös teknologian mahdollistamien uusien käytänteiden varsin nopea kehitys yhteiskunnan eri aloilla. Kaikki eivät tule pysymään eri syistä kehityksen aallonharjalla, joka on tulevaisuuden päätöksiä tehtäessä huomioitava.

Minkälaisia vaikutuksia ja kehittämistarpeita syrjäytyminen asettaa omassa toimintaympäristössäsi?

Tervetuloa ennakoimaan, ideoimaan, yllättymään ja oivaltamaa Kuntatalon Tulevaisuuspajaan (1 krs.).  Kuntatoimijoiden, yhdistysten ja yritysten yhteiseen kohtauspaikkaan on mahdollista poiketa kokouksen, seminaarin tai muun tilaisuuden yhteydessä tai tulla pidemmäksi aikaa suunnittelemaan oman organisaation tulevaisuuden näkymiä. Tulevaisuuspaja elää tekijöistään ja se on väylä kommentoida ja vaikuttaa yhteiseen kuvaamme tulevaisuudesta.

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa! Katso lisää

Uskalla kokeilla uusia toimintatapoja! Katso lisää

 

Tagit