Viikon muutosilmiö uutiset

Viikon muutosilmiö: Työllisyys ja työelämän muutokset

Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Samalla kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, jotka samalla haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja.

​Työelämän arvo tasapainotekijänä ihmisten elämässä näyttää kasvavan. Työn muotoja halutaan yhä enenevässä määrin sovittaa eri elämäntilanteiden mukaan. Samalla työn ja palkan määritteleminen hankaloituu: mikä on työtä, työaikaa, mistä maksetaan ja mistä ei? Elinikäinen oppiminen on myös entistä suurempi vaatimus työelämässä tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden tutkijat näkevät myös usein, että työelämä ja -markkinat polarisoituvat siten, että ns. keskipalkkainen työ vähenee. Saattaa olla myös niin, että vuosikymmenten aikajänteellä yhteiskuntien pitäisi varautua perinteisen palkkatyön katoamiseen – se tarkoittaisi valtavaa talouden ja kulttuurin muutosta.

Digitalisaatio muuttaa työn tekemisen muodot. Teknologia ja robotit tulevat hoitamaan yhä useampia nykyisistä työtehtävistä, mutta teknologian kehittäminen, käytänteet, säätely, valvonta jne. synnyttävät puolestaan myös uusia työpaikkoja.

Työllisyys- ja työttömyysasteet seuraavat talouden suhdanteita. Monessa Euroopan maassa erot nuorisotyöttömyyden ja yleisen työttömyysasteen välillä ovat suuria. Myös Suomessa nuorisotyöttömyys on korkeampi kuin yleinen työttömyys. Pitkäaikaistyöttömien osuus työnhakijoista on Suomessa pitkään ollut laskussa mutta vuoden 2008 taantuma sai tilanteen muuttumaan.

Minkälaisia vaikutuksia ja kehittämistarpeita työllisyys ja työelämän muutokset asettaa omassa toimintaympäristössäsi?

Tervetuloa ennakoimaan, ideoimaan, yllättymään ja oivaltamaa Kuntatalon Tulevaisuuspajaan (1 krs.).  Kuntatoimijoiden, yhdistysten ja yritysten yhteiseen kohtauspaikkaan on mahdollista poiketa kokouksen, seminaarin tai muun tilaisuuden yhteydessä tai tulla pidemmäksi aikaa suunnittelemaan oman organisaation tulevaisuuden näkymiä. Tulevaisuuspaja elää tekijöistään ja se on väylä kommentoida ja vaikuttaa yhteiseen kuvaamme tulevaisuudesta.

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa! Katso lisää

Uskalla kokeilla uusia toimintatapoja! Katso lisää

Tagit