Ympäristöministeriön hanke käynnistynyt ja työryhmät perustettu

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosiota kehitetään

Kuntien ja valtion ympäristönsuojeluviranomaisten tulee tallettaa tiettyjä ympäristönsuojelun valvontaan, ympäristöntilan seurantaan sekä ympäristöön liittyvään tutkimukseen ja suunnitteluun liittyviä tietoja ympäristönsuojelulain 222 § tarkoittamaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Tietojärjestelmä koostuu useista valtion eri viranomaisten ylläpitämistä järjestelmistä. VAHTI- ja KuntaVAHTI tietojärjestelmät ovat toistaiseksi toimineet järjestelmän valvontaosiona. Kyseiset järjestelmät ovat palvelleet huonosti erityisesti kuntien valvontaviranomaisia ja toiminnanharjoittajia ja siten haitanneet sujuvaa hallintoa. 

Ympäristöministeriö on asettanut 17.1.2017 ohjausryhmän ja projektiryhmän kehittämään ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosiota (YLVA). Projektiryhmän tueksi on perustettu valtio- ja kunta alatyöryhmät käytännön valvontaa tekevistä viranhaltijoista sekä kuntien käytössä olevien valvontatietojärjestelmien toimittajista. Työryhmien toimikausi on 17.1.2017-31.12.2018. Työ pohjautuu aiemman (1.12.2014-31.12.2016) VAHTI -järjestelmän kehittämishankkeen tuloksiin. 
   
Työn tavoitteena on osaltaan tehostaa ja yhtenäistää ympäristönsuojelulainsäädännön valvontaa kehittämällä valvontaa tukevia tietojärjestelmäratkaisuja. Kehittäminen on osa hallituksen Luvat- ja valvonta - kärkihanketta ja siinä otetaan huomioon mm. ympäristöllisten menettelyjen yhdentämisen lainsäädäntöhankkeesta tulevat vaatimukset.

Kuntiin ollaan kiihtyvällä tahdilla viime vuosina hankittu omia ympäristönsuojelun valvontatietojärjestelmiä tai valvontaosioita. Kuntien ympäristönsuojelun valvontaosiot ovat usein osa koko maankäyttösektorin paikkatietoihin pohjautuvaa tietojärjestelmää ja niissä olevat tiedot palvelevat siten esimerkiksi kunnan kaavoituksen, rakennusvalvonnan, vesihuollon kehittämisen tarpeita. Järjestelmien käyttösopimukset ovat pitkäaikaisia, ja järjestelmät ovat osa kunnan asian- ja tiedonhallintakokonaisuutta. Näin ollen Kuntaliitto pitää erittäin tärkeänä, että ne kunnat, joilla on oma valvontatietojärjestelmä tai -osio käytössään, voivat käyttää sitä edelleen ja tiedot kulkevat rajapintoja pitkin uuteen keskitettyyn ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosioon (YLVA) ja ne kunnat, joilla ei ole omaa järjestelmää, voisivat halutessaan käyttää suoraan uutta keskitettyä valvontaosiota. Kuntaliitto haluaa työryhmätyöskentelyssä huolehtia, että erilaisten kuntien tarpeet ja käytännöt tulevat huomioiduksi valvontaosion kehittämisessä, tuplakirjauksilta vältytään ja tieto järjestelmien välillä aina toiminnanharjoittajalta viranomaiselle ja viranomaisten kesken kulkee sujuvasti. Toiveissa on nyt myös kuntien valvontaviranomaiselle toimiva työkalu.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!