Innovaatibarometri 2018

95 % kunnista on ottanut käyttöön innovaatioita viimeisen kahden vuoden aikana

Innobarometri 2018 -tutkimus tuottaa uutta tietoa kunta-alan innovaatioiden ja kokeilujen yleisyydestä ja kannustaa julkista sektoria uudistamaan palvelujaan innovaatioiden avulla.

Tässä otteita tulossa olevista tuloksista:

ottanut käyttöön innovaatioita

 

uudistanut prosessejaan

Suomen visiona on olla vuonna 2025 maailman vetovoimaisin ja osaavin kokeilu- ja innovaatioympäristö. 

Kuntaliitto toteutti lokakuussa 2018 kunta-alan innovaatioita ja kokeiluja koskevan Innobarometri-kyselyn ensimmäistä kertaa Suomessa ja kaikissa kunnissa. 

Innobarometri 2018 -tutkimuksen analysointi on parhaillaan käynnissä ja sen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa kunta-alan innovaatioiden yleisyydestä ja kannustaa julkista sektoria uudistamaan palvelujaan innovaatioiden avulla.

Kysely suunnattiin kunnissa ja kuntayhtymissä henkilöille, jotka vastaavat innovaatioista ja kokeiluista omassa organisaatiossaan. Vastattavana oli kaikkiaan 36 kysymystä. Saadut vastaukset kattoivat 36 % Suomen kunnista. 

Lopulliset tulokset julkaistaan valtakunnallisesti ja Kuntaliiton verkkosivuilla keväällä 2019.

Kysely toteutettiin yhteistyössä muiden Pohjoismaiden sisarorganisaatioiden kanssa ja sen tuloksia verrataan jatkossa myös näihin tuloksiin.
 

Raportti:
Jäppinen Tuula & Pekola-Sjöblom Marianne: Innovaatiobarometri 2018. Innovaatiotoiminta suomalaisissa kunnissa

Ruotsi: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/forskningochinnovation/innovation/innovationsbarometern.14635.html

Norja: http://www.ks.no/innovasjonsbarometer

Tanska: https://innovationsbarometer.coi.dk/

Tuula Jäppinen

Etunimi
Tuula
Sukunimi
Jäppinen
innovaatio-asiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2583
Kännykkä
+358 50 520 0385
Vastuualueet
  • Palveluinnovaatiot, asiakas- ja käyttäjälähtöisyys
  • Uskalla kokeilla - kokeilevat kunnat ja alueet
  • Ennakointi ja tulevaisuustyö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen