Aineistojen kopiointia ja tv-ohjelmien käyttöä selvitetään varhaiskasvatuksessa

Opetushallitus ja Kopiosto ry selvittävät yhdessä kevään ja syksyn 2018 aikana painettujen julkaisujen, internetaineistojen sekä televisio-ohjelmien kopiointia ja esittämistä varhaiskasvatuksessa. Selvitys kattaa kaikki Suomen kunnalliset päiväkodit ja päiväkodeissa toteutettavan esiopetuksen. Vastaava kopiointitutkimus on parhaillaan käynnissä myös peruskouluissa ja lukioissa. Tietoja käytetään luparatkaisujen kehittämiseen, käytön määrän ja sisällön selvittämiseen sekä kerättyjen korvausten tilittämiseen tekijöille ja tekijänoikeuden haltijoille.

Kysely lähetetään kahtena otoksena ja kaikki kunnat ovat mukana otoksissa. Kuntien varhaiskasvatuksesta vastaavat henkilöt saavat kyselylinkin sähköpostilla Kopiostosta. Linkki pyydetään välittämään kaikille oman kunnan päiväkotien työntekijöille. Toisen otoksen kunnille kysely lähetetään syyskuussa 2018.

Lisätietoa kyselystä ja varhaiskasvatuksen kopiointiluvista:

Lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela, Kopiosto ry, kirsi.salmela@kopiosto.fi, puh 050 3794533

Tagit